Επιλογή Σελίδας

Η Εκπαιδευτική Αναπτυξιακή ΠΛΟΗΓΟΣ στο πλαίσιο του Έργου «ΚΕΝΤΡΟ ΣΤΗΡΙΞΗΣ – ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ- ΠΡΟΩΘΗΣΗΣ ΟΙΚΟΤΕΧΝΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ ΚΡΗΤΗΣ» ΕΠ 402 Περιφέρειας Κρήτης», με Κ.Α. 2020ΕΠ00200059 της ΣΑΕΠ002 Περιφέρειας Κρήτης, προσκαλεί τους οικονομικούς φορείς που δραστηριοποιούνται στο σχετικό κλάδο να υποβάλουν προσφορά για την παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών από εξειδικευμένο εξωτερικό σύμβουλο αναφορικά με θέματα προώθησης των προϊόντων και σχεδιασμό ολοκληρωμένων προγραμμάτων κατάρτισης στα μέλη και στα Δόκιμα μέλη του «ΔΙΚΤΥΟΥ ΟΙΚΟΤΕΧΝΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΚΡΗΤΗΣ»

Σύμφωνα με τον Κανονισμό Προμηθειών της εταιρείας η πρόσκληση έχει σταλεί σε τρεις εγγεγραμμένους στο Μητρώο Δυνητικών Συνεργατών.

Παρακάτω ακολουθεί σύνδεσμος με την πρόσκληση:

3.Πρόσκληση για Εκπαίδευση