.

Νέα / Ανακοινώσεις

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΣΤΗ ΧΕΙΡΟΤΕΧΝΙΑ

Η Εκπαιδευτική-Αναπτυξιακή ΠΛΟΗΓΟΣ, μέσω της Δομής Στήριξης της Χειροτεχνίας στην Κρήτη, προτίθεται να ξεκινήσει άμεσα Δωρεάν Πρόγραμμα Επιμόρφωσης με θέμα «Marketing και Social Media για επιτυχημένη προβολή χειροτεχνικών προϊόντων» διάρκειας 20 περίπου ωρών. Οι...

Οριστικά αποτελέσματα- HELIOS

Η Εκπαιδευτική Αναπτυξιακή ΠΛΟΗΓΟΣ ανακοινώνει τα οριστικά αποτελέσματα για την πρόσληψη προσωπικού στο πλαίσιο  του προγράμματος HELIOS του Διεθνούς Οργανισμού Μετανάστευσης (GR/00298/IMPL JK) σύμφωνα με τις Παρακάτω Προσκλήσεις Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος: 10581/...

Προσωρινά αποτελέσματα επιλογής προσωπικού- HELIOS

Η Εκπαιδευτική Αναπτυξιακή ΠΛΟΗΓΟΣ ανακοινώνει τους προσωρινούς πίνακες κατάταξης υποψηφίων για πρόσληψη στο πλαίσιο  του προγράμματος HELIOS του Διεθνούς Οργανισμού Μετανάστευσης, σύμφωνα με τις Παρακάτω Προσκλήσεις Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος: 10581/ 10-1-2020 για την...

Οριστικά αποτελέσματα πρόσληψης προσωπικού- HELIOS

Η Εκπαιδευτική Αναπτυξιακή ΠΛΟΗΓΟΣ ανακοινώνει τα οριστικά αποτελέσματα για την πρόσληψη προσωπικού στο πλαίσιο  του προγράμματος HELIOS του Διεθνούς Οργανισμού Μετανάστευσης. Οι οριστικοί πίνακες κατάταξης (επιτυχόντων και επιλαχόντων) αφορούν στις παρακάτω...

Προκηρύξεις

Πρόσκληση Υποβολής Προσφορών για την Τμηματική Προμήθεια Υγρών Καυσίμων

Προμήθεια Υγρών Καυσίμων 13/02/2020 Η Εκπαιδευτική Αναπτυξιακή ΠΛΟΗΓΟΣ προχωρά στη διαδικασία επιλογής αναδόχου για την προμήθεια υγρών καυσίμων Σύμφωνα με τον Κανονισμό Προμηθειών της εταιρείας η πρόσκληση έχει σταλεί σε τρεις εγγεγραμμένους του Μητρώου Δυνητικών...

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για παροχή υπηρεσιών ιατρού εργασίας και τεχνικού ασφαλείας

Παροχή υπηρεσιών Ιατρού Εργασίας και Τεχνικού Ασφαλείας 06/02/2020 Η Εκπαιδευτική Αναπτυξιακή ΠΛΟΗΓΟΣ προχωρά στη  διαδικασία σύναψης σύμβασης παροχής υπηρεσιών Ιατρού Εργασίας και Τεχνικού Ασφαλείας. Προς: Κάθε Ενδιαφερόμενο 10698...

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος

Η Εκπαιδευτική-Αναπτυξιακή ΠΛΟΗΓΟΣ, μέσω της Δομής Στήριξης της Χειροτεχνίας στην Κρήτη, προτίθεται να ξεκινήσει άμεσα Δωρεάν Πρόγραμμα Επιμόρφωσης με θέμα «Εικαστικό εργαστήρι & προώθηση εικαστικών προϊόντων» διάρκειας 20 περίπου ωρών. Οι ωφελούμενες πρέπει να...