.

Νέα / Ανακοινώσεις

Οριστικοποίηση αποτελεσμάτων επιλογής προσωπικού

Στην οριστικοποίηση των αποτελεσμάτων επιλογής προσωπικού για την πρόσληψη τεσσάρων ατόμων προχώρησε η  Εκπαιδευτική Αναπτυξιακή ΠΛΟΗΓΟΣ. Η περίοδος των ενστάσεων έληξε χωρίς να υποβληθεί καμία αίτηση επανεξέτασης των αποτελεσμάτων, επομένως οριστικοποιούνται οι...

Προσωρινά αποτελέσματα επιλογής προσωπικού

Η Εκπαιδευτική Αναπτυξιακή ΠΛΟΗΓΟΣ ανακοινώνει τους προσωρινούς πίνακες κατάταξης υποψηφίων για πρόσληψη τεσσάρων ατόμων, στο πλαίσιο προγραμμάτων που υλοποιεί η εταιρεία. Οι προσωρινοί πίνακες και οι σχετικές εισηγήσεις των Επιτροπών Αξιολόγησης και Επιλογής...

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για επιμόρφωση στη γυναικεία χειροτεχνία

Σας ενημερώνουμε ότι στο πλαίσιο υλοποίησης του έργου «Γυναικεία Κρητική Χειροτεχνία», με κωδικό 2018ΕΠ40200003, που χρηματοδοτείται από το πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων της Περιφέρειας Κρήτης και υλοποιείται από τον Πλοηγό σε όλη την Κρήτη, ξεκινά ο Γ’ κύκλος...

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΣΤΗ ΧΕΙΡΟΤΕΧΝΙΑ

Η Εκπαιδευτική-Αναπτυξιακή ΠΛΟΗΓΟΣ, μέσω της Δομής Στήριξης της Χειροτεχνίας στην Κρήτη, προτίθεται να ξεκινήσει άμεσα Δωρεάν Πρόγραμμα Επιμόρφωσης με θέμα «Marketing και Social Media για επιτυχημένη προβολή χειροτεχνικών προϊόντων» διάρκειας 20 περίπου ωρών. Οι...

Προκηρύξεις

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για τέσσερις θέσεις εργασίας

Στη διαδικασία επιλογής τεσσάρων ατόμων για τις ανάγκες των προγραμμάτων που υλοποιεί, προχωρά η Εκπαιδευτική Αναπτυξιακή ΠΛΟΗΓΟΣ. Πρόκειται για μια θέση Πληροφορικής, μια Γεωπόνου, μια Στελέχους Προώθησης Προϊόντων και μια Τεχνολόγων Τροφίμων. Η προθεσμία υποβολής...

Πρόσκληση υποβολής οικονομικής προσφοράς για την παροχή υπηρεσιών συντήρησης κτιρίων

Η Εκπαιδευτική Αναπτυξιακή ΠΛΟΗΓΟΣ στο πλαίσιο του προγράμματος «HELIOS» του Διεθνούς Οργανισμού Μετανάστευσης, απέστειλε πρόσκληση υποβολής οικονομικής προσφοράς σε εγγεγραμμένους στο Μητρώο Δυνητικών Συνεργατών, για την παροχή υπηρεσιών συντήρησης κτιριακών...