.

Νέα / Ανακοινώσεις

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΣΤΗ ΧΕΙΡΟΤΕΧΝΙΑ

Η Εκπαιδευτική-Αναπτυξιακή ΠΛΟΗΓΟΣ, μέσω της Δομής Στήριξης της Χειροτεχνίας στην Κρήτη, προτίθεται να ξεκινήσει άμεσα Δωρεάν Πρόγραμμα Επιμόρφωσης με θέμα «Marketing και Social Media για επιτυχημένη προβολή χειροτεχνικών προϊόντων» διάρκειας 20 περίπου ωρών. Οι...

Οριστικά αποτελέσματα- HELIOS

Η Εκπαιδευτική Αναπτυξιακή ΠΛΟΗΓΟΣ ανακοινώνει τα οριστικά αποτελέσματα για την πρόσληψη προσωπικού στο πλαίσιο  του προγράμματος HELIOS του Διεθνούς Οργανισμού Μετανάστευσης (GR/00298/IMPL JK) σύμφωνα με τις Παρακάτω Προσκλήσεις Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος: 10581/...

Προσωρινά αποτελέσματα επιλογής προσωπικού- HELIOS

Η Εκπαιδευτική Αναπτυξιακή ΠΛΟΗΓΟΣ ανακοινώνει τους προσωρινούς πίνακες κατάταξης υποψηφίων για πρόσληψη στο πλαίσιο  του προγράμματος HELIOS του Διεθνούς Οργανισμού Μετανάστευσης, σύμφωνα με τις Παρακάτω Προσκλήσεις Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος: 10581/ 10-1-2020 για την...

Οριστικά αποτελέσματα πρόσληψης προσωπικού- HELIOS

Η Εκπαιδευτική Αναπτυξιακή ΠΛΟΗΓΟΣ ανακοινώνει τα οριστικά αποτελέσματα για την πρόσληψη προσωπικού στο πλαίσιο  του προγράμματος HELIOS του Διεθνούς Οργανισμού Μετανάστευσης. Οι οριστικοί πίνακες κατάταξης (επιτυχόντων και επιλαχόντων) αφορούν στις παρακάτω...

Προκηρύξεις

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για τέσσερις θέσεις εργασίας

Στη διαδικασία επιλογής τεσσάρων ατόμων για τις ανάγκες των προγραμμάτων που υλοποιεί, προχωρά η Εκπαιδευτική Αναπτυξιακή ΠΛΟΗΓΟΣ. Πρόκειται για μια θέση Πληροφορικής, μια Γεωπόνου, μια Στελέχους Προώθησης Προϊόντων και μια Τεχνολόγων Τροφίμων. Η προθεσμία υποβολής...

Ανοικτή πρόσκληση για την πρόσληψη Διερμηνέων Φαρσί

Στην πρόσληψη Διερμηνέων Φαρσί/ Πολιτισμικών Διαμεσολαβητών προχωρά η Εκπαιδευτική Αναπτυξιακή ΠΛΟΗΓΟΣ, στο πλαίσιο του «ESTIA ΙΙ: Στεγαστικό πρόγραμμα για Αιτούντες Διεθνή Προστασία στην Κρήτη» (GRC01/2020/0000000239). Το πρόγραμμα υλοποιείται από την Αναπτυξιακή...

Παράταση προθεσμίας Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την προμήθεια Υγρών Καυσίμων στο Ηράκλειο

Η Εκπαιδευτική Αναπτυξιακή ΠΛΟΗΓΟΣ παρατείνει την προθεσμία υποβολής αιτήσεων για την προμήθεια Υγρών Καυσίμων στην πόλη του Ηρακλείου, έως την Τρίτη, 24 Μαρτίου 2020 και ώρα 14:00. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν ν' αντλήσουν την πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος από τον...