.

Νέα / Ανακοινώσεις

Οριστικά αποτελέσματα πρόσληψης προσωπικού- HELIOS

Η Εκπαιδευτική Αναπτυξιακή ΠΛΟΗΓΟΣ ανακοινώνει τα οριστικά αποτελέσματα για την πρόσληψη προσωπικού στο πλαίσιο  του προγράμματος HELIOS του Διεθνούς Οργανισμού Μετανάστευσης. Οι οριστικοί πίνακες κατάταξης (επιτυχόντων και επιλαχόντων) αφορούν στις παρακάτω...

Οριστικά αποτελέσματα για την πρόσληψη Εποπτών Φιλοξενίας

Η Εκπαιδευτική Αναπτυξιακή ΠΛΟΗΓΟΣ ανακοινώνει τον οριστικό πίνακα κατάταξης υποψηφίων για πρόσληψη στο πλαίσιο  του προγράμματος ESTIA - Στέγαση Αιτούντων Άσυλο στην Κρήτη (GRC01/2020/0000000239), με συντονιστή την Αναπτυξιακή Ηρακλείου, σύμφωνα με την Πρόσκληση...

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

Η Εκπαιδευτική-Αναπτυξιακή ΠΛΟΗΓΟΣ, μέσω της Δομής Στήριξης της Οικοτεχνίας στην Κρήτη, προτίθεται να ξεκινήσει άμεσα Δωρεάν Προγράμματα Επιμόρφωσης διάρκειας 50 περίπου ωρών. Οι ωφελούμενοι πρέπει να είναι κατά κύριο επάγγελμα αγρότες και θα προηγηθούν αυτοί που...

Προσωρινά αποτελέσματα επιλογής προσωπικού- HELIOS

Η Εκπαιδευτική Αναπτυξιακή ΠΛΟΗΓΟΣ ανακοινώνει τους προσωρινούς πίνακες κατάταξης υποψηφίων για πρόσληψη στο πλαίσιο  του προγράμματος HELIOS του Διεθνούς Οργανισμού Μετανάστευσης, σύμφωνα με τις Παρακάτω Προσκλήσεις Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος: 10449/17-12-2019 για την...

Προκηρύξεις

Πρόσκληση υποβολής προσφοράς για την ανάθεση υπηρεσιών Καθαριότητας

Η Εκπαιδευτική Αναπτυξιακή Πλοηγός προχωρά στην διαδικασία επιλογής αναδόχου για την ανάθεση έργου καθαριότητας χώρων. Σύμφωνα με τον κανονισμό προμηθειών - υπηρεσιών της εταιρείας η πρόσκληση έχει σταλεί σε 3 εγγεγραμμένους στο Μητρώο Δυνητικών Συνεργατών ....

Επανάληψη προσκλήσεων για το πρόγραμμα HELIOS

Η Εκπαιδευτική Αναπτυξιακή ΠΛΟΗΓΟΣ επαναπροκηρύσσει  τρεις θέσεις προσωπικού στο πλαίσιο υλοποίησης ενεργειών του προγράμματος HELIOS του Διεθνούς Οργανισμού Μετανάστευσης στην Κρήτη, λόγω υποβολής περιορισμένου αριθμού αιτήσεων υποψηφίων. Πρόκειται για δύο θέσεις...

Προμήθεια ηλεκτρονικού εξοπλισμού

Η Εκπαιδευτική Αναπτυξιακή ΠΛΟΗΓΟΣ προχωρά στη διαδικασία επιλογής αναδόχου για την προμήθεια ηλεκτρονικού εξοπλισμού. Σύμφωνα με τον Κανονισμό Προμηθειών της εταιρείας η πρόσκληση έχει σταλεί σε τρεις εγγεγραμμένους στο Μητρώο Δυνητικών Συνεργατών. 3. 10453...