Επιλογή Σελίδας

 

Νέα / Ανακοινώσεις

Oριστικά αποτελέσματα επιλογής της ειδικότητας Νηπιαγωγού

Η Εκπαιδευτική Αναπτυξιακή ΠΛΟΗΓΟΣ ανακοινώνει τον οριστικό πίνακα κατάταξης υποψηφίων της ειδικότητας Νηπιαγωγού, της πρόσκλησης 13279/4-10-2021  για το πρόγραμμα HELIOS του Διεθνούς Οργανισμού Μετανάστευσης. O οριστικός πίνακας και οι σχετικές εισηγήσεις των...

Προσωρινά αποτελέσματα επιλογής της ειδικότητας Νηπιαγωγού

Η Εκπαιδευτική Αναπτυξιακή ΠΛΟΗΓΟΣ ανακοινώνει τον προσωρινό πίνακα κατάταξης υποψηφίων της ειδικότητας Νηπιαγωγού, της πρόσκλησης 13279/4-10-2021 για το πρόγραμμα HELIOS του Διεθνούς Οργανισμού Μετανάστευσης. Ο προσωρινός πίνακας και οι σχετικές εισηγήσεις των...

Οριστικά αποτελέσματα επιλογής της ειδικότητας Νηπιαγωγού

Η Εκπαιδευτική Αναπτυξιακή ΠΛΟΗΓΟΣ ανακοινώνει τον οριστικό πίνακα κατάταξης υποψηφίων της ειδικότητας Νηπιαγωγού, της πρόσκλησης 13056/26-7-2021 για το πρόγραμμα HELIOS του Διεθνούς Οργανισμού Μετανάστευσης. O οριστικός πίνακας και οι σχετικές εισηγήσεις των...

Προσωρινά αποτελέσματα επιλογής της ειδικότητας Νηπιαγωγού

Η Εκπαιδευτική Αναπτυξιακή ΠΛΟΗΓΟΣ ανακοινώνει τον προσωρινό πίνακα κατάταξης υποψηφίων της ειδικότητας Νηπιαγωγού, της πρόσκλησης 13056/26-7-2021 για το πρόγραμμα HELIOS του Διεθνούς Οργανισμού Μετανάστευσης. Ο προσωρινός πίνακας και οι σχετικές εισηγήσεις των...

Προκηρύξεις

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος Τραπεζών

Η Εκπαιδευτική Αναπτυξιακή Πλοηγός Α.Μ.Κ.Ε προκειμένου να υπογράψει σύμβαση πενταετούς διάρκειας με Τράπεζα, η οποία θα αναλάβει τις τραπεζικές εργασίες της εταιρείας όπως περιγράφονται στο κεφάλαιο Β΄ της παρούσας πρόσκλησης, καλεί τις ενδιαφερόμενες για συνεργασία...

Πρόσκληση υποβολής οικονομικής προσφοράς για την ανάθεση προμήθειας υπηρεσιών ελαιοχρωματισμού για τη συντήρηση κατοικιών του Προγράμματος ESTIA 2021 σε Ηράκλειο και Σητεία.

Η Εκπαιδευτική Αναπτυξιακή ΠΛΟΗΓΟΣ ΑΜΚΕ προκειμένου να προβεί στην ανάθεση της προμήθειας υπηρεσιών ελαιοχρωματισμού για τη συντήρηση κατοικιών στην πόλη του Ηρακλείου και της Σητείας για την κάλυψη των αναγκών διαβίωσης των ωφελούμενων του προγράμματος «ΕSTIA 2021:...

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για μία (1) θέση εργασίας Νηπιαγωγού

Στη διαδικασία επιλογής ενός (1) ατόμου Νηπιαγωγού, με αντικείμενο τη δημιουργική απασχόληση παιδιών από 2 έως 6/7 ετών, για τις ανάγκες υλοποίησης του προγράμματος “HELIOS” του Διεθνούς Οργανισμού Μετανάστευσης, προχωρά η  «Εκπαιδευτική Αναπτυξιακή ΠΛΟΗΓΟΣ»....

Κεντρικά Γραφεία

Λεωφόρος 62 Μαρτύρων 146 Τ.Κ. 71303,
Ηράκλειο Κρήτης
T: (+30) 2810-792119 | 792207
F: (+30) 2810-792206
e-mail: info@ploigos-ea.gr