.

Νέα / Ανακοινώσεις

Οριστικά αποτελέσματα για την επιλογή Διερμηνέα Σορανί/Φαρσί

Η Εκπαιδευτική Αναπτυξιακή ΠΛΟΗΓΟΣ ανακοινώνει τον οριστικό πίνακα κατάταξης υποψηφίων για πρόσληψη, όσον αφορά στην Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος 8932/03-07-17,  για τη σύναψη σύμβασης Εργασίας Ορισμένου Χρόνου για 1 Διερμηνέα Σορανί/Φαρσί. Η πρόσληψη θα γίνει...

Προσωρινός Πίνακας Κατάταξης Διερμηνέα Σορανί / Φαρσί

Η Εκπαιδευτική Αναπτυξιακή ΠΛΟΗΓΟΣ ανακοινώνει τον προσωρινό πίνακα κατάταξης υποψηφίων για πρόσληψη, όσον αφορά στην Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος 8932/03-07-17,  για τη σύναψη σύμβασης Εργασίας Ορισμένου Χρόνου για 1 Διερμηνέα Σορανί/Φαρσί. Η πρόσληψη θα γίνει...

Πρόσκληση για υποβολή οικονομικής προσφοράς

H Εκπαιδευτική Αναπτυξιακή ΠΛΟΗΓΟΣ προχωρά σε συνοπτικό διαγωνισμό με τη διαδικασία των τριών προσφορών για την προμήθεια 30 τηλεοράσεων, στο πλαίσιο του προγράμματος «Προσωρινή Στέγαση Προσφύγων στην Κρήτη» (GRC01/2017/0000000109), με συντονιστή την Αναπτυξιακή...

Προκηρύξεις

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την πρόσληψη Διερμηνέα Σορανί / Φαρσί

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την πρόσληψη ενός (1) Διερμηνέα Σορανί/Φαρσί εκδόθηκε στο πλαίσιο του προγράμματος «Προσωρινή Στέγαση Προσφύγων στην Κρήτη» (GRC01/2017/0000000109) που υλοποιεί η Αναπτυξιακή Ηρακλείου ως Συντονιστής Εταίρος, σε συνεργασία με την...

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την πρόσληψη 2 Διερμηνέων Φαρσί/Νταρί

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την πρόσληψη 2 Διερμηνέων Φαρσί/Νταρί εκδόθηκε στο πλαίσιο του προγράμματος Προσωρινής Στέγασης Προσφύγων στην Κρήτη, που υλοποιεί η Αναπτυξιακή Ηρακλείου ως Συντονιστής Εταίρος, σε συνεργασία με την Εκπαιδευτική Αναπτυξιακή...

Πρόσληψη προσωπικού για την προσωρινή στέγαση προσφύγων στην Κρήτη

Στην πρόσληψη προσωπικού για τις ανάγκες του προγράμματος προσωρινής στέγασης προσφύγων προχωρά η Εκπαιδευτική Αναπτυξιακή ΠΛΟΗΓΟΣ, ως εταίρος του έργου που χρηματοδοτεί η Ύπατη Αρμοστεία του ΟΗΕ για τους Πρόσφυγες, με Συντονιστή την Αναπτυξιακή Ηρακλείου ΑΑΕ ΟΤΑ. Το...