Επιλογή Σελίδας

 

Νέα / Ανακοινώσεις

Οριστικά αποτελέσματα επιλογής της ειδικότητας Νηπιαγωγού

Η Εκπαιδευτική Αναπτυξιακή ΠΛΟΗΓΟΣ ανακοινώνει τον οριστικό πίνακα κατάταξης υποψηφίων της ειδικότητας Νηπιαγωγού, της πρόσκλησης 13056/26-7-2021 για το πρόγραμμα HELIOS του Διεθνούς Οργανισμού Μετανάστευσης. O οριστικός πίνακας και οι σχετικές εισηγήσεις των...

Προσωρινά αποτελέσματα επιλογής της ειδικότητας Νηπιαγωγού

Η Εκπαιδευτική Αναπτυξιακή ΠΛΟΗΓΟΣ ανακοινώνει τον προσωρινό πίνακα κατάταξης υποψηφίων της ειδικότητας Νηπιαγωγού, της πρόσκλησης 13056/26-7-2021 για το πρόγραμμα HELIOS του Διεθνούς Οργανισμού Μετανάστευσης. Ο προσωρινός πίνακας και οι σχετικές εισηγήσεις των...

Οριστικά αποτελέσματα επιλογής ΠΕ Διοικητικού

Η Εκπαιδευτική Αναπτυξιακή ΠΛΟΗΓΟΣ ανακοινώνει τον οριστικό πίνακα κατάταξης υποψηφίων της ειδικότητας ΠΕ Διοικητικού, της πρόσκλησης 12818/08.06.2021, στο πλαίσιο του ESTIA 2021 -  Στεγαστικό πρόγραμμα για αιτούντες διεθνή προστασία. O οριστικός πίνακας και οι...

Οριστικά αποτελέσματα επιλογής Επόπτη Στέγασης

Η Εκπαιδευτική Αναπτυξιακή ΠΛΟΗΓΟΣ ανακοινώνει τον οριστικό πίνακα κατάταξης υποψηφίων της ειδικότητας Επόπτη Στέγασης, της πρόσκλησης 12816/08.06.2021, στο πλαίσιο του ESTIA 2021 -  Στεγαστικό πρόγραμμα για αιτούντες διεθνή προστασία. O οριστικός πίνακας και οι...

Προκηρύξεις

Παράταση Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για μία (1) θέση Νηπιαγωγού

Παρατείνεται μέχρι την Δευτέρα 02 Αυγούστου 2021 η προθεσμία υποβολής αιτήσεων για τη σύναψη σύμβασης εργασίας ορισμένου χρόνου πλήρους απασχόλησης έως τις 31/8/2021, στο πλαίσιο του προγράμματος  “HELIOS” του Διεθνούς Οργανισμού Μετανάστευσης. Η πρόσκληση αφορά στην...

Πρόσκληση υποβολής οικονομικής προσφοράς για την ανάθεση προμήθειας στρωμάτων ύπνου

Η Εκπαιδευτική Αναπτυξιακή ΠΛΟΗΓΟΣ στο πλαίσιο υλοποίησης του προγράμματος «ESTIA 2021: Στεγαστικό πρόγραμμα για αιτούντες διεθνή προστασία», του υπουργείου Μετανάστευσης και Ασύλου, που χρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Ασύλου, Μετανάστευσης και Ένταξης, σας...

Πρόσκληση υποβολής οικονομικής προσφοράς για την ανάθεση προμήθειας επίπλων

  Η Εκπαιδευτική Αναπτυξιακή ΠΛΟΗΓΟΣ στο πλαίσιο υλοποίησης του προγράμματος «ESTIA 2021: Στεγαστικό πρόγραμμα για αιτούντες διεθνή προστασία», του υπουργείου Μετανάστευσης και Ασύλου, που χρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Ασύλου, Μετανάστευσης και Ένταξης,...

Κεντρικά Γραφεία

Λεωφόρος 62 Μαρτύρων 146 Τ.Κ. 71303,
Ηράκλειο Κρήτης
T: (+30) 2810-792119 | 792207
F: (+30) 2810-792206
e-mail: info@ploigos-ea.gr