Επιλογή Σελίδας

.

Νέα / Ανακοινώσεις

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για επιμόρφωση στη γυναικεία χειροτεχνία

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για επιμόρφωση στη γυναικεία χειροτεχνία Σας ενημερώνουμε ότι στο πλαίσιο υλοποίησης του έργου «Μονάδα Στήριξης Γυναικείας Χειροτεχνίας», με κωδικό 2018ΕΠ40200003, που χρηματοδοτείται από το πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων της...

Οριστικά αποτελέσματα επιλογής διερμηνέα Αραβικών

Η Εκπαιδευτική Αναπτυξιακή «ΠΛΟΗΓΟΣ» ανακοινώνει τον οριστικό πίνακα κατάταξης για πρόσληψη στο πλαίσιο της Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος 11688/15-09-2020 για τη σύναψη Σύμβασης Εργασίας Ορισμένου Χρόνου για ένα (1) Διερμηνέα Αραβικών για την περιοχή της Σητείας,...

Οριστικά αποτελέσματα επιλογής Στέλεχος Στέγασης στο Ηράκλειο στο πλαίσιο του προγράμματος «HELIOS»

Η Εκπαιδευτική Αναπτυξιακή ΠΛΟΗΓΟΣ ανακοινώνει τον οριστικό πίνακα κατάταξης υποψηφίων, στο πλαίσιο  του προγράμματος «HELIOS»  GR/00298/IMPL JK  Σύμβαση μεταξύ του Διεθνούς Οργανισμού Μετανάστευση και της Εκπαιδευτικής Αναπτυξιακής Πλοηγός, για το Πρόγραμμα HELIOS –...

Προσωρινά αποτελέσματα επιλογής Στέλεχος Στέγασης στο Ηράκλειο

Η Εκπαιδευτική Αναπτυξιακή ΠΛΟΗΓΟΣ ανακοινώνει τον προσωρινό πίνακα κατάταξης υποψηφίων, στο πλαίσιο  του προγράμματος “HELIOS»   GR/00298/IMPL JK  Σύμβαση μεταξύ του Διεθνούς Οργανισμού Μετανάστευση και της Εκπαιδευτικής Αναπτυξιακής Πλοηγός, για το Πρόγραμμα HELIOS...

Προκηρύξεις

6. Α΄ Τροποποίηση Πρόσκλησης Ασφαλειες Κατοικιών ESTIA 2021

Η Εκπαιδευτική Αναπτυξιακή ΠΛΟΗΓΟΣ προχωρά στην Τροποποίηση της Πρόσκλησης 12471/01-03-2021 για την υποβολή οικονομικής Προσφοράς για την προμήθεια ασφάλισης κατοικιών ως προς τα άρθρα: Αντικείμενο Πρόσκλησης Χρονική διάρκεια ασφάλισης και την καταληκτική ημερομηνία...

Πρόσκληση υποβολής οικονομικής προσφοράς για την ανάθεση υπηρεσιών καθαρισμού Λευκών Ειδών

Η Εκπαιδευτική Αναπτυξιακή ΠΛΟΗΓΟΣ στο πλαίσιο υλοποίησης του προγράμματος «ESTIA 2021: Στεγαστικό πρόγραμμα για αιτούντες διεθνή προστασία», του υπουργείου Μετανάστευσης και Ασύλου, που χρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Ασύλου, Μετανάστευσης και Ένταξης, σας...

Πρόσκληση Υποβολής Προσφορών για την Τμηματική Προμήθεια Υγρών Καυσίμων στις πόλεις Ηρακλείου και Σητείας

Η Εκπαιδευτική Αναπτυξιακή ΠΛΟΗΓΟΣ στο πλαίσιο του προγράμματος «ESTIA 2021: Στεγαστικό πρόγραμμα για αιτούντες διεθνή προστασία», σας καλεί να υποβάλετε οικονομική προσφορά για την προμήθεια Υγρών Καυσίμων στις πόλεις Ηρακλείου και Σητείας. 3. Πρόσκληση- για Καύσιμα...

Κεντρικά Γραφεία

Λεωφόρος 62 Μαρτύρων 146 Τ.Κ. 71303,
Ηράκλειο Κρήτης
T: (+30) 2810-792119 | 792207
F: (+30) 2810-792206
e-mail: info@ploigos-ea.gr