.

Νέα / Ανακοινώσεις

Πρόγραμμα Στήριξης Επιστημόνων – Ελεύθερων Επαγγελματιών πληττόμενων από τον Covid19

Το ΚΔΒΜ Εκπαιδευτική Αναπτυξιακή ΠΛΟΗΓΟΣ υλοποιεί «Πρόγραμμα Στήριξης Επιστημόνων – Ελεύθερων Επαγγελματιών πληττόμενων από τον Covid19» με προθεσμία αιτήσεων έως τη Δευτέρα 20 Απριλίου 2020 και ώρα 15:00. Αντικείμενο της πράξης αποτελεί η παροχή εκπαιδευτικών...

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΣΤΗ ΧΕΙΡΟΤΕΧΝΙΑ

Η Εκπαιδευτική-Αναπτυξιακή ΠΛΟΗΓΟΣ, μέσω της Δομής Στήριξης της Χειροτεχνίας στην Κρήτη, προτίθεται να ξεκινήσει άμεσα Δωρεάν Πρόγραμμα Επιμόρφωσης με θέμα «Marketing και Social Media για επιτυχημένη προβολή χειροτεχνικών προϊόντων» διάρκειας 20 περίπου ωρών. Οι...

Οριστικά αποτελέσματα- HELIOS

Η Εκπαιδευτική Αναπτυξιακή ΠΛΟΗΓΟΣ ανακοινώνει τα οριστικά αποτελέσματα για την πρόσληψη προσωπικού στο πλαίσιο  του προγράμματος HELIOS του Διεθνούς Οργανισμού Μετανάστευσης (GR/00298/IMPL JK) σύμφωνα με τις Παρακάτω Προσκλήσεις Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος: 10581/...

Προσωρινά αποτελέσματα επιλογής προσωπικού- HELIOS

Η Εκπαιδευτική Αναπτυξιακή ΠΛΟΗΓΟΣ ανακοινώνει τους προσωρινούς πίνακες κατάταξης υποψηφίων για πρόσληψη στο πλαίσιο  του προγράμματος HELIOS του Διεθνούς Οργανισμού Μετανάστευσης, σύμφωνα με τις Παρακάτω Προσκλήσεις Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος: 10581/ 10-1-2020 για την...

Προκηρύξεις

Παράταση προθεσμίας Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την προμήθεια Υγρών Καυσίμων στο Ηράκλειο

Η Εκπαιδευτική Αναπτυξιακή ΠΛΟΗΓΟΣ παρατείνει την προθεσμία υποβολής αιτήσεων για την προμήθεια Υγρών Καυσίμων στην πόλη του Ηρακλείου, έως την Τρίτη, 24 Μαρτίου 2020 και ώρα 14:00. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν ν' αντλήσουν την πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος από τον...

Πρόσκληση Υποβολής Προσφορών για την Τμηματική Προμήθεια Υγρών Καυσίμων Χανιά

Για Χανιά Προμήθεια Υγρών Καυσίμων 11/03/2020 Η Εκπαιδευτική Αναπτυξιακή ΠΛΟΗΓΟΣ προχωρά στη διαδικασία επιλογής αναδόχου για την προμήθεια υγρών καυσίμων στην πόλη των Χανίων Η πρόσκληση απευθύνεται προς κάθε ενδιαφερόμενο που δραστηριοποιείται στο χώρο 3. Πρόσκληση-...

Επανάληψη Πρόσκλησης Υποβολής Προσφορών για την Τμηματική Προμήθεια Υγρών Καυσίμων Ηράκλειο

Για Ηράκλειο Προμήθεια Υγρών Καυσίμων 11/03/2020 Η Εκπαιδευτική Αναπτυξιακή ΠΛΟΗΓΟΣ προχωρά στη διαδικασία επιλογής αναδόχου για την προμήθεια υγρών καυσίμων Σύμφωνα με τον Κανονισμό Προμηθειών της εταιρείας η πρόσκληση έχει σταλεί σε τρεις εγγεγραμμένους του Μητρώου...