Επιλογή Σελίδας

.

Νέα / Ανακοινώσεις

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για επιμόρφωση στη γυναικεία χειροτεχνία

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για επιμόρφωση στη γυναικεία χειροτεχνία Σας ενημερώνουμε ότι στο πλαίσιο υλοποίησης του έργου «Μονάδα Στήριξης Γυναικείας Χειροτεχνίας», με κωδικό 2018ΕΠ40200003, που χρηματοδοτείται από το πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων της...

Οριστικά αποτελέσματα επιλογής διερμηνέα Αραβικών

Η Εκπαιδευτική Αναπτυξιακή «ΠΛΟΗΓΟΣ» ανακοινώνει τον οριστικό πίνακα κατάταξης για πρόσληψη στο πλαίσιο της Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος 11688/15-09-2020 για τη σύναψη Σύμβασης Εργασίας Ορισμένου Χρόνου για ένα (1) Διερμηνέα Αραβικών για την περιοχή της Σητείας,...

Οριστικά αποτελέσματα επιλογής Στέλεχος Στέγασης στο Ηράκλειο στο πλαίσιο του προγράμματος «HELIOS»

Η Εκπαιδευτική Αναπτυξιακή ΠΛΟΗΓΟΣ ανακοινώνει τον οριστικό πίνακα κατάταξης υποψηφίων, στο πλαίσιο  του προγράμματος «HELIOS»  GR/00298/IMPL JK  Σύμβαση μεταξύ του Διεθνούς Οργανισμού Μετανάστευση και της Εκπαιδευτικής Αναπτυξιακής Πλοηγός, για το Πρόγραμμα HELIOS –...

Προσωρινά αποτελέσματα επιλογής Στέλεχος Στέγασης στο Ηράκλειο

Η Εκπαιδευτική Αναπτυξιακή ΠΛΟΗΓΟΣ ανακοινώνει τον προσωρινό πίνακα κατάταξης υποψηφίων, στο πλαίσιο  του προγράμματος “HELIOS»   GR/00298/IMPL JK  Σύμβαση μεταξύ του Διεθνούς Οργανισμού Μετανάστευση και της Εκπαιδευτικής Αναπτυξιακής Πλοηγός, για το Πρόγραμμα HELIOS...

Προκηρύξεις

Πρόσκληση υποβολής οικονομικής προσφοράς για την προμήθεια Εξοπλισμού γραφείου

Πρόσκληση υποβολής οικονομικής προσφοράς για την προμήθεια Εξοπλισμού γραφείου Η Εκπαιδευτική Αναπτυξιακή ΠΛΟΗΓΟΣ στο πλαίσιο του προγράμματος του έργου «Δίκτυο Ανάδειξης – Στήριξης της Κρητικής Διατροφής» σας καλεί να υποβάλετε οικονομική προσφορά για την προμήθεια...

Πρόσκληση υποβολής οικονομικής προσφοράς για την προμήθεια διαφημιστικού υλικού

Η Εκπαιδευτική Αναπτυξιακή ΠΛΟΗΓΟΣ στο πλαίσιο του προγράμματος του έργου «Δημιουργία Δομής Στήριξης – Ανάπτυξης της Οικοτεχνίας και της Κοινωνικής και Αλληλέγγυας Οικονομίας στην Κρήτη (Στήριξη της μικρής και πολύ μικρής επιχειρηματικότητας)», σας καλεί να υποβάλετε...

Πρόσκληση υποβολής οικονομικής προσφοράς για τη μίσθωση τεσσάρων (4) Καινούργιων Οχημάτων με δικαίωμα εξαγοράς (Leasing)

Μίσθωση Καινούργιων Οχημάτων με δικαίωμα εξαγοράς Leasing . Η Εκπαιδευτική Αναπτυξιακή ΠΛΟΗΓΟΣ προχωρά στη διαδικασία επιλογής αναδόχου για την μίσθωση τεσσάρων (4) οχημάτων με δικαίωμα εξαγοράς (Leasing). Σύμφωνα με τον Κανονισμό Προμηθειών της εταιρείας η πρόσκληση...

Κεντρικά Γραφεία

Λεωφόρος 62 Μαρτύρων 146 Τ.Κ. 71303,
Ηράκλειο Κρήτης
T: (+30) 2810-792119 | 792207
F: (+30) 2810-792206
e-mail: info@ploigos-ea.gr