Επιλογή Σελίδας

.

Νέα / Ανακοινώσεις

Προσωρινά αποτελέσματα επιλογής Κοινωνικού Λειτουργού και Πτυχιούχου ΤΕ Οικονομικού

Η Εκπαιδευτική Αναπτυξιακή ΠΛΟΗΓΟΣ ανακοινώνει τους προσωρινούς πίνακες κατάταξης υποψηφίων των ειδικοτήτων Κοινωνικού Λειτουργού και Πτυχιούχου ΤΕ Οικονομικού, στο πλαίσιο της πρόσκλησης 12590/19.03.2021 για τα προγράμματα που υλοποιεί (ESTIA 2021, HELIOS, ΠΔΕ κλπ.)....

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για επιμόρφωση στη γυναικεία χειροτεχνία

Τίτλος επιμόρφωσης: «ΕTSY - Πώς δημιουργούμε ένα επιτυχημένο κατάστημα στην ηλεκτρονική πλατφόρμα Etsy» Σας ενημερώνουμε ότι στο πλαίσιο υλοποίησης του έργου «Μονάδα Στήριξης Γυναικείας Χειροτεχνίας», με κωδικό 2018ΕΠ40200003, που χρηματοδοτείται από το πρόγραμμα...

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για επιμόρφωση στη γυναικεία χειροτεχνία

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για επιμόρφωση στη γυναικεία χειροτεχνία Σας ενημερώνουμε ότι στο πλαίσιο υλοποίησης του έργου «Μονάδα Στήριξης Γυναικείας Χειροτεχνίας», με κωδικό 2018ΕΠ40200003, που χρηματοδοτείται από το πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων της...

Οριστικά αποτελέσματα επιλογής διερμηνέα Αραβικών

Η Εκπαιδευτική Αναπτυξιακή «ΠΛΟΗΓΟΣ» ανακοινώνει τον οριστικό πίνακα κατάταξης για πρόσληψη στο πλαίσιο της Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος 11688/15-09-2020 για τη σύναψη Σύμβασης Εργασίας Ορισμένου Χρόνου για ένα (1) Διερμηνέα Αραβικών για την περιοχή της Σητείας,...

Προκηρύξεις

Πρόσκληση υποβολής οικονομικής προσφοράς για την παροχή υπηρεσιών καθαριότητας

Η Εκπαιδευτική Αναπτυξιακή ΠΛΟΗΓΟΣ στο πλαίσιο του προγράμματος «ESTIA 2021: Στεγαστικό πρόγραμμα για αιτούντες διεθνή προστασία», του υπουργείου Μετανάστευσης και Ασύλου, σας καλεί να υποβάλετε οικονομική προσφορά για την παροχή υπηρεσιών καθαριότητας κατοικιών στις...

Πρόσκληση υποβολής οικονομικής προσφοράς για Βασικές Εργαστηριακές Αναλύσεις ανά Παρτίδα Οικοτεχνικών Προϊόντων «ΔΙΚΤΥΟΥ ΟΙΚΟΤΕΧΝΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΚΡΗΤΗΣ»

Η Εκπαιδευτική Αναπτυξιακή ΠΛΟΗΓΟΣ στο πλαίσιο του Έργου «Δημιουργία Δομής Στήριξης - Ανάπτυξης της Οικοτεχνίας και της Κοινωνικής και Αλληλέγγυας Οικονομίας στην Κρήτη (Στήριξη της μικρής και πολύ μικρής Επιχειρηματικότητας)», με κωδικό 2017ΕΠ40200005 σας καλεί να...

Πρόσκληση υποβολής οικονομικής προσφοράς για την προμήθεια Οικιακού Εξοπλισμού

Η Εκπαιδευτική Αναπτυξιακή ΠΛΟΗΓΟΣ στο πλαίσιο υλοποίησης του προγράμματος «ESTIA 2021: Στεγαστικό πρόγραμμα για αιτούντες διεθνή προστασία», του υπουργείου Μετανάστευσης και Ασύλου, που χρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Ασύλου, Μετανάστευσης και Ένταξης, σας...

Κεντρικά Γραφεία

Λεωφόρος 62 Μαρτύρων 146 Τ.Κ. 71303,
Ηράκλειο Κρήτης
T: (+30) 2810-792119 | 792207
F: (+30) 2810-792206
e-mail: info@ploigos-ea.gr