.

Νέα / Ανακοινώσεις

Πρόσληψη Γεωπόνου

Ολοκληρώθηκε η διαδικασία επιλογής Γεωπόνου ΠΕ στο πλαίσιο υλοποίησης του προγράμματος «Μονάδα Στήριξης Γυναικείας Χειροτεχνίας Κρήτης». Στο πλαίσιο της Πρόσκλησης με αρ. πρωτ. 10250/17-10-2019 υποβλήθηκε μια αίτηση υποψηφίου, ο οποίος αξιολογήθηκε από την Επιτροπή...

Οριστικοποίηση αποτελεσμάτων

Ολοκληρώθηκε η διαδικασία επιλογής διερμηνέα Φαρσί/ Πολιτισμικού Διαμεσολαβητή για τις ανάγκες του προγράμματος ESTIA – Πρόγραμμα Στέγασης Αιτούντων Άσυλο σε διαμερίσματα στην Κρήτη (GRC01/2019/0000000194), που υλοποιείται με συντονιστή την Αναπτυξιακή Ηρακλείου και...

Οριστικά αποτελέσματα επιλογής προσωπικού

Η Εκπαιδευτική Αναπτυξιακή ΠΛΟΗΓΟΣ ανακοινώνει τα οριστικά αποτελέσματα για την πρόσληψη προσωπικού στο πλαίσιο  του προγράμματος ESTIA - Στέγαση Αιτούντων Άσυλο στην Κρήτη (GRC01/2019/0000000194), με συντονιστή την Αναπτυξιακή Ηρακλείου. Οι οριστικοί πίνακες...

Προσωρινοί πίνακες κατάταξης υποψηφίων

Η Εκπαιδευτική Αναπτυξιακή ΠΛΟΗΓΟΣ ανακοινώνει τους προσωρινούς πίνακες κατάταξης υποψηφίων για πρόσληψη στο πλαίσιο  του προγράμματος ESTIA - Στέγαση Αιτούντων Άσυλο στην Κρήτη (GRC01/2019/0000000194), με συντονιστή την Αναπτυξιακή Ηρακλείου, σύμφωνα με τις παρακάτω...

Προκηρύξεις

Παράταση πρόσκλησης για πρόσληψη διερμηνέα

Παρατείνεται η προθεσμία υποβολής αιτήσεων για την πρόσληψη διερμηνέα Σορανί-Κιρμαντζί/ Πολιτισμικού Διαμεσολαβητή για τις ανάγκες του προγράμματος ESTIA – Πρόγραμμα Στέγασης Αιτούντων Άσυλο σε διαμερίσματα στην Κρήτη (GRC01/2019/0000000194) στην περιοχή του...

Προσκλήσεις για την πρόσληψη προσωπικού

Διερμηνέας Αραβικών στη Σητεία Η Εκπαιδευτική Αναπτυξιακή ΠΛΟΗΓΟΣ θα προχωρήσει στην πρόσληψη διερμηνέα Αραβικών/Πολιτισμικού Διαμεσολαβητή στην περιοχή της Σητείας, στο πλαίσιο υλοποίησης προγραμμάτων στήριξης αιτούντων άσυλο, προσφύγων και μεταναστών. Η διαδικασία...

Πρόσληψη διερμηνέα Σορανί/Κιρμαντζί

Ένας διερμηνέας Σορανί-Κιρμαντζί/ Πολιτισμικός Διαμεσολαβητής θα προσληφθεί για τις ανάγκες του προγράμματος ESTIA – Πρόγραμμα Στέγασης Αιτούντων Άσυλο σε διαμερίσματα στην Κρήτη (GRC01/2019/0000000194) στην περιοχή του Ηρακλείου. Το πρόγραμμα υλοποιείται με...