Επιλογή Σελίδας

.

Νέα / Ανακοινώσεις

Προσωρινά αποτελέσματα επιλογής ΠΕ Διοικητικού

Η Εκπαιδευτική Αναπτυξιακή ΠΛΟΗΓΟΣ ανακοινώνει τον προσωρινό πίνακα κατάταξης υποψηφίων της ειδικότητας ΠΕ Διοικητικού, της πρόσκλησης 12818/08.06.2021, στο πλαίσιο του ESTIA 2021 -  Στεγαστικό πρόγραμμα για αιτούντες διεθνή προστασία. Ο προσωρινός πίνακας και οι...

Προσωρινά αποτελέσματα επιλογής Επόπτη Στέγασης

Η Εκπαιδευτική Αναπτυξιακή ΠΛΟΗΓΟΣ ανακοινώνει τον προσωρινό πίνακα κατάταξης υποψηφίων της ειδικότητας Επόπτη Στέγασης, της πρόσκλησης 12816/08.06.2021, στο πλαίσιο του ESTIA 2021 -  Στεγαστικό πρόγραμμα για αιτούντες διεθνή προστασία. Ο προσωρινός πίνακας και οι...

Προσωρινά αποτελέσματα επιλογής ΤΕ Οικονομικού

Η Εκπαιδευτική Αναπτυξιακή ΠΛΟΗΓΟΣ ανακοινώνει τον προσωρινό πίνακα κατάταξης υποψηφίων της ειδικότητας ΤΕ Οικονομικού, της πρόσκλησης 12815/08.06.2021, στο πλαίσιο του ESTIA 2021 -  Στεγαστικό πρόγραμμα για αιτούντες διεθνή προστασία. Ο προσωρινός πίνακας και οι...

Προσωρινά αποτελέσματα επιλογής Ψυχολόγου

Η Εκπαιδευτική Αναπτυξιακή ΠΛΟΗΓΟΣ ανακοινώνει τον προσωρινό πίνακα κατάταξης υποψηφίων της ειδικότητας Ψυχολόγου, της πρόσκλησης 12814/08.06.2021, στο πλαίσιο του ESTIA 2021 -  Στεγαστικό πρόγραμμα για αιτούντες διεθνή προστασία. Ο προσωρινός πίνακας και οι σχετικές...

Προκηρύξεις

Παράταση Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για μία (1) θέση Φαρσί – Νταρί

Παρατείνεται μέχρι την Παρασκευή 25 Ιουνίου 2021 η προθεσμία υποβολής αιτήσεων για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ, στο πλαίσιο του ESTIA 2021 -  Στεγαστικό πρόγραμμα για αιτούντες διεθνή προστασία. Η πρόσκληση αφορά στην πρόσληψη ενός/μιας Πολιτισμικού...

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για μία (1) θέση εργασίας ΠΕ Διοικητικού

Στη διαδικασία επιλογής ενός (1) ατόμου ΠΕ Διοικητικού για τις ανάγκες υλοποίησης του προγράμματος  ESTIA 2021 –  Στεγαστικό πρόγραμμα για αιτούντες διεθνή προστασία, προχωρά η  «Εκπαιδευτική Αναπτυξιακή ΠΛΟΗΓΟΣ». Πρόκειται για την πρόσληψη ενός ατόμου της ειδικότητας...

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για μία (1) θέση εργασίας Πολιτισμικού Διαμεσολαβητή/ Διερμηνέα Φαρσί-Νταρί

Στη διαδικασία επιλογής ενός (1) ατόμου Πολιτισμικού Διαμεσολαβητή/ Διερμηνέα Φαρσί-Νταρί για τις ανάγκες υλοποίησης του προγράμματος  ESTIA 2021 –  Στεγαστικό πρόγραμμα για αιτούντες διεθνή προστασία, προχωρά η  «Εκπαιδευτική Αναπτυξιακή ΠΛΟΗΓΟΣ». Πρόκειται για την...

Κεντρικά Γραφεία

Λεωφόρος 62 Μαρτύρων 146 Τ.Κ. 71303,
Ηράκλειο Κρήτης
T: (+30) 2810-792119 | 792207
F: (+30) 2810-792206
e-mail: info@ploigos-ea.gr