.

Νέα / Ανακοινώσεις

Οριστικοποίηση αποτελεσμάτων επιλογής προσωπικού

Ολοκληρώθηκε η διαδικασία αξιολόγησης προσωπικού που θ’ απασχοληθεί στο πρόγραμμα «Μονάδα Στήριξης Γυναικείας Χειροτεχνίας Κρήτης», σύμφωνα με την πρόσκληση 10288/4-11-2019. Τα οριστικά αποτελέσματα για τη θέση του Γεωπόνου ΤΕ, μετά τη λήξη της προθεσμίας των...

Προσωρινά αποτελέσματα επιλογής προσωπικού

Ολοκληρώθηκε η διαδικασία αξιολόγησης προσωπικού που θ' απασχοληθεί στο πρόγραμμα «Μονάδα Στήριξης Γυναικείας Χειροτεχνίας Κρήτης», σύμφωνα με την πρόσκληση 10288/4-11-2019. Για τη θέση του Γεωπόνου ΤΕ τα προσωρινά αποτελέσματα έχουν ως εξής: Αρ. πρωτ. αίτησης...

Πρόσληψη Γεωπόνου

Ολοκληρώθηκε η διαδικασία επιλογής Γεωπόνου ΠΕ στο πλαίσιο υλοποίησης του προγράμματος «Μονάδα Στήριξης Γυναικείας Χειροτεχνίας Κρήτης». Στο πλαίσιο της Πρόσκλησης με αρ. πρωτ. 10250/17-10-2019 υποβλήθηκε μια αίτηση υποψηφίου, ο οποίος αξιολογήθηκε από την Επιτροπή...

Οριστικοποίηση αποτελεσμάτων

Ολοκληρώθηκε η διαδικασία επιλογής διερμηνέα Φαρσί/ Πολιτισμικού Διαμεσολαβητή για τις ανάγκες του προγράμματος ESTIA – Πρόγραμμα Στέγασης Αιτούντων Άσυλο σε διαμερίσματα στην Κρήτη (GRC01/2019/0000000194), που υλοποιείται με συντονιστή την Αναπτυξιακή Ηρακλείου και...

Προκηρύξεις

Πρόσκληση υποβολής οικονομικής προσφοράς

Η Εκπαιδευτική Αναπτυξιακή ΠΛΟΗΓΟΣ προχωρά στη διαδικασία επιλογής αναδόχου για την προμήθεια επίπλων γραφείων, στο πλαίσιο του έργου “Γυναικεία Χειροτεχνία”. Σύμφωνα με τον Κανονισμό Προμηθειών της εταιρείας η πρόσκληση έχει σταλεί σε τρεις εγγεγραμμένους στο Μητρώο...

Πρόσκληση υποβολής οικονομικής προσφοράς – Οικοτεχνία

Η Εκπαιδευτική Αναπτυξιακή ΠΛΟΗΓΟΣ προχωρά στη διαδικασία επιλογής αναδόχου για την προμήθεια επίπλων γραφείων, στο πλαίσιο του έργου "Δημιουργία Δομής Στήριξης της Οικοτεχνίας και της Κοινωνικής Αλληλέγγυας Οικονομίας στην Κρήτη". Σύμφωνα με τον Κανονισμό Προμηθειών...

Πρόσκληση υποβολής οικονομικής προσφοράς – Γυναικεία Χειροτεχνία

Η Εκπαιδευτική Αναπτυξιακή ΠΛΟΗΓΟΣ προχωρά στη διαδικασία επιλογής αναδόχου για την προμήθεια επαγγελματικού εξοπλισμού γραφείων, στο πλαίσιο του έργου “Γυναικεία Χειροτεχνία”. Σύμφωνα με τον Κανονισμό Προμηθειών της εταιρείας η πρόσκληση έχει σταλεί σε τρεις...