.

Νέα / Ανακοινώσεις

Εκδήλωση για την οικοτεχνία

Την Δευτέρα 22 Ιουλίου 2019 και ώρα 10:45’ π.μ. στο Πολιτιστικό & Συνεδριακό Κέντρο Ηρακλείου (Λεωφ. Ν. Πλαστήρα 10, Ηράκλειο) θα πραγματοποιηθεί εκδήλωση με θέμα: Δημιουργία «Δικτύου Οικοτεχνών Κρήτης». Χτίζοντας «από τα κάτω» το νέο παραγωγικό μοντέλο. Πρόσκληση...

Οριστικά αποτελέσματα για την επιλογή Διερμηνέα Σορανί/Φαρσί

Η Εκπαιδευτική Αναπτυξιακή ΠΛΟΗΓΟΣ ανακοινώνει τον οριστικό πίνακα κατάταξης υποψηφίων για πρόσληψη, όσον αφορά στην Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος 8932/03-07-17,  για τη σύναψη σύμβασης Εργασίας Ορισμένου Χρόνου για 1 Διερμηνέα Σορανί/Φαρσί. Η πρόσληψη θα γίνει...

Προσωρινός Πίνακας Κατάταξης Διερμηνέα Σορανί / Φαρσί

Η Εκπαιδευτική Αναπτυξιακή ΠΛΟΗΓΟΣ ανακοινώνει τον προσωρινό πίνακα κατάταξης υποψηφίων για πρόσληψη, όσον αφορά στην Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος 8932/03-07-17,  για τη σύναψη σύμβασης Εργασίας Ορισμένου Χρόνου για 1 Διερμηνέα Σορανί/Φαρσί. Η πρόσληψη θα γίνει...

Προκηρύξεις

Πρόσκληση υποβολής οικονομικής προσφοράς για την προμήθεια επίπλων γραφείου

Η Εκπαιδευτική Αναπτυξιακή ΠΛΟΗΓΟΣ στο πλαίσιο του προγράμματος «Παρατηρητήριο Υπαίθρου Κρήτης», με κωδικό 2019ΕΠ00200012 της ΣΑΕΠ002, προχωρά στην προμήθεια επίπλων γραφείου. Σύμφωνα με τον Κανονισμό Προμηθειών της εταιρείας έχουν σταλεί προσκλήσεις σε εγγεγραμμένους...

Πρόσκληση υποβολής οικονομικής προσφοράς για προμήθεια Η/Υ

Η Εκπαιδευτική Αναπτυξιακή ΠΛΟΗΓΟΣ στο πλαίσιο του προγράμματος «Παρατηρητήριο Υπαίθρου Κρήτης», με κωδικό 2019ΕΠ00200012 της ΣΑΕΠ002, προχωρά στην προμήθεια ηλεκτρονικού εξοπλισμού. Σύμφωνα με τον Κανονισμό Προμηθειών της εταιρείας έχουν σταλεί προσκλήσεις σε...

Πρόσκληση υποβολής οικονομικής προσφοράς

Η Εκπαιδευτική Αναπτυξιακή ΠΛΟΗΓΟΣ θα προχωρήσει στη δημιουργία ψηφιακού χάρτη απεικόνισης διαδρομών χειροτεχνίας, στο πλαίσιο υλοποίησης του έργου «Δημιουργία Μονάδας Στήριξης της Γυναικείας Χειροτεχνίας». Σύμφωνα με τον Κανονισμό Προμηθειών της εταιρείας έχουν...