Επιλογή Σελίδας

 

Νέα / Ανακοινώσεις

Αποτελέσματα Δημιουργικού Διαγωνισμού Λογότυπου

Με επιτυχία ολοκληρώθηκε ο Δημιουργικός Διαγωνισμός Λογότυπου, που έλαβε χώρα υπό το πλαίσιο του έργου: «Ανάδειξη, Διάσωση, Ανάπτυξη,  Προώθηση της Χειροτεχνικής Μικροεπιχειρηματικής Δραστηριότητας στην Κρήτη». Όπως είχε προβλεφθεί και στην πρόσκληση του Διαγωνισμού,...

Οριστικά αποτελέσματα επιλογής της ειδικότητας Διερμηνέα στις γλώσσες Ουκρανικά/Ρώσικα

Η Εκπαιδευτική Αναπτυξιακή ΠΛΟΗΓΟΣ ανακοινώνει τον οριστικό πίνακα κατάταξης υποψηφίων της ειδικότητας Διερμηνείς/Πολιτισμικοί Διαμεσολαβητές στην Ουκρανική και Ρωσική γλώσσα, της πρόσκλησης 362/27-04-2022 για το πρόγραμμα HELIOS του Διεθνούς Οργανισμού Μετανάστευσης....

Προσωρινά αποτελέσματα επιλογής της ειδικότητας Διερμηνέα στις γλώσσες Ουκρανικά/Ρώσικα

Η Εκπαιδευτική Αναπτυξιακή ΠΛΟΗΓΟΣ ανακοινώνει τον προσωρινό πίνακα κατάταξης υποψηφίων της ειδικότητας Διερμηνείς/Πολιτισμικοί Διαμεσολαβητές στην Ουκρανική και Ρωσική γλώσσα, της πρόσκλησης 362/27-04-2022 για το πρόγραμμα HELIOS του Διεθνούς Οργανισμού...

Δημιουργικός Διαγωνισμός

Η Εκπαιδευτική Αναπτυξιακή ΠΛΟΗΓΟΣ προχωρά στη διεξαγωγή Δημιουργικού Διαγωνισμού για το Λογότυπο του έργου «Ανάδειξη, Διάσωση, Ανάπτυξη, Προώθηση της Χειροτεχνικής Μικροεπιχειρηματικής Δραστηριότητας στην Κρήτη». Στο πλαίσιο του έργου έχουν σχεδιαστεί δράσεις...

Προκηρύξεις

Πρόσκλησης υποβολής οικονομικής προσφοράς για την ανάθεση προμήθειας ενοικίασης- τοποθέτησης περιπτέρων

Η Εκπαιδευτική Αναπτυξιακή ΠΛΟΗΓΟΣ προτίθεται να υλοποιήσει την διοργάνωση 3μερων εκδηλώσεων με τίτλο:«ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ ΦΕΣΤΙΒΑΛ ΚΡΗΤΙΚΗΣ ΓΑΣΤΡΟΝΟΜΙΑΣ» στην Επισκοπή δήμου Χερσονήσου (26-28 Αυγούστου 2022). Η υλοποίηση της ως άνω δράσης θα γίνει τις ανάγκες του Έργου...

Πρόσκληση υποβολής οικονομικής προσφοράς για προμήθεια Παραγωγή βίντεο και φωτογράφιση Προϊόντων για τις ανάγκες του Έργου «ΚΕΝΤΡΟ ΣΤΗΡΙΞΗΣ – ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ – ΠΡΟΩΘΗΣΗΣ ΟΙΚΟΤΕΧΝΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ ΚΡΗΤΗΣ»

Η Εκπαιδευτική Αναπτυξιακή ΠΛΟΗΓΟΣ ΑΜΚΕ στο πλαίσιο υλοποίησης του έργου «ΚΕΝΤΡΟ ΣΤΗΡΙΞΗΣ - ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ - ΠΡΟΩΘΗΣΗΣ ΟΙΚΟΤΕΧΝΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ ΚΡΗΤΗΣ» ΕΠ 402 Περιφέρειας Κρήτης», με Κ.Α. 2020ΕΠ00200059 της ΣΑΕΠ002 Περιφέρειας Κρήτης, προσκαλεί τους οικονομικούς φορείς που...

Πρόσκληση υποβολής οικονομικής προσφοράς για την δημιουργία ψηφιακού αποθετηρίου – βάσης δεδομένων – ιστοσελίδας για την Κρητική Διατροφή

Η Εκπαιδευτική Αναπτυξιακή ΠΛΟΗΓΟΣ προχωρά στη διαδικασία επιλογής αναδόχου για την δημιουργία ψηφιακού αποθετηρίου – βάσης δεδομένων – ιστοσελίδας  για την Κρητική Διατροφή. Σύμφωνα με τον Κανονισμό Προμηθειών της εταιρείας η πρόσκληση έχει σταλεί σε τρεις...