Ανακοινώσεις

Πρόσληψη Γεωπόνου

04/11/2019

Ολοκληρώθηκε η διαδικασία επιλογής Γεωπόνου ΠΕ στο πλαίσιο υλοποίησης του προγράμματος «Μονάδα Στήριξης Γυναικείας Χειροτεχνίας Κρήτης». Στο πλαίσιο της Πρόσκλησης …


Οριστικοποίηση αποτελεσμάτων

30/10/2019

Ολοκληρώθηκε η διαδικασία επιλογής διερμηνέα Φαρσί/ Πολιτισμικού Διαμεσολαβητή για τις ανάγκες του προγράμματος ESTIA – Πρόγραμμα Στέγασης Αιτούντων Άσυλο σε …


Οριστικά αποτελέσματα επιλογής προσωπικού

09/10/2019

Η Εκπαιδευτική Αναπτυξιακή ΠΛΟΗΓΟΣ ανακοινώνει τα οριστικά αποτελέσματα για την πρόσληψη προσωπικού στο πλαίσιο  του προγράμματος ESTIA – Στέγαση Αιτούντων …


Προσωρινοί πίνακες κατάταξης υποψηφίων

04/10/2019

Η Εκπαιδευτική Αναπτυξιακή ΠΛΟΗΓΟΣ ανακοινώνει τους προσωρινούς πίνακες κατάταξης υποψηφίων για πρόσληψη στο πλαίσιο  του προγράμματος ESTIA – Στέγαση Αιτούντων …


Επιδοτούμενο πρόγραμμα Κατάρτισης και Πιστοποίησης Εργαζομένων

19/09/2019

Το ΚΔΒΜ Εκπαιδευτική Αναπτυξιακή ΠΛΟΗΓΟΣ πρόκειται να υλοποιήσει Επιδοτούμενα Προγράμματα Κατάρτισης και Πιστοποίησης Εργαζομένων στην Περιφέρεια Κρήτης. Τα Προγράμματα περιλαμβάνουν …


από 6