Επιλογή Σελίδας

Κατηγορία: Ανακοινώσεις

Οριστικά αποτελέσματα επιλογής της ειδικότητας Νηπιαγωγού

01/09/2021

Η Εκπαιδευτική Αναπτυξιακή ΠΛΟΗΓΟΣ ανακοινώνει τον οριστικό πίνακα κατάταξης υποψηφίων της ειδικότητας Νηπιαγωγού, της πρόσκλησης 13056/26-7-2021 για το πρόγραμμα HELIOS


Προσωρινά αποτελέσματα επιλογής της ειδικότητας Νηπιαγωγού

27/08/2021

Η Εκπαιδευτική Αναπτυξιακή ΠΛΟΗΓΟΣ ανακοινώνει τον προσωρινό πίνακα κατάταξης υποψηφίων της ειδικότητας Νηπιαγωγού, της πρόσκλησης 13056/26-7-2021 για το πρόγραμμα HELIOS


Οριστικά αποτελέσματα επιλογής ΠΕ Διοικητικού

29/06/2021

Η Εκπαιδευτική Αναπτυξιακή ΠΛΟΗΓΟΣ ανακοινώνει τον οριστικό πίνακα κατάταξης υποψηφίων της ειδικότητας ΠΕ Διοικητικού, της πρόσκλησης 12818/08.06.2021, στο πλαίσιο του


Οριστικά αποτελέσματα επιλογής Επόπτη Στέγασης

29/06/2021

Η Εκπαιδευτική Αναπτυξιακή ΠΛΟΗΓΟΣ ανακοινώνει τον οριστικό πίνακα κατάταξης υποψηφίων της ειδικότητας Επόπτη Στέγασης, της πρόσκλησης 12816/08.06.2021, στο πλαίσιο του


Οριστικά αποτελέσματα επιλογής ΤΕ Οικονομικού

29/06/2021

Η Εκπαιδευτική Αναπτυξιακή ΠΛΟΗΓΟΣ ανακοινώνει τον οριστικό πίνακα κατάταξης υποψηφίων της ειδικότητας ΤΕ Οικονομικού, της πρόσκλησης 12815/08.06.2021, στο πλαίσιο του


από 13