Επιλογή Σελίδας

Κατηγορία: Ανακοινώσεις

Oριστικά αποτελέσματα επιλογής της ειδικότητας Νηπιαγωγού

21/10/2021

Η Εκπαιδευτική Αναπτυξιακή ΠΛΟΗΓΟΣ ανακοινώνει τον οριστικό πίνακα κατάταξης υποψηφίων της ειδικότητας Νηπιαγωγού, της πρόσκλησης 13279/4-10-2021  για το πρόγραμμα HELIOS


Προσωρινά αποτελέσματα επιλογής της ειδικότητας Νηπιαγωγού

18/10/2021

Η Εκπαιδευτική Αναπτυξιακή ΠΛΟΗΓΟΣ ανακοινώνει τον προσωρινό πίνακα κατάταξης υποψηφίων της ειδικότητας Νηπιαγωγού, της πρόσκλησης 13279/4-10-2021 για το πρόγραμμα HELIOS


Οριστικά αποτελέσματα επιλογής της ειδικότητας Νηπιαγωγού

01/09/2021

Η Εκπαιδευτική Αναπτυξιακή ΠΛΟΗΓΟΣ ανακοινώνει τον οριστικό πίνακα κατάταξης υποψηφίων της ειδικότητας Νηπιαγωγού, της πρόσκλησης 13056/26-7-2021 για το πρόγραμμα HELIOS


Προσωρινά αποτελέσματα επιλογής της ειδικότητας Νηπιαγωγού

27/08/2021

Η Εκπαιδευτική Αναπτυξιακή ΠΛΟΗΓΟΣ ανακοινώνει τον προσωρινό πίνακα κατάταξης υποψηφίων της ειδικότητας Νηπιαγωγού, της πρόσκλησης 13056/26-7-2021 για το πρόγραμμα HELIOS


Οριστικά αποτελέσματα επιλογής ΠΕ Διοικητικού

29/06/2021

Η Εκπαιδευτική Αναπτυξιακή ΠΛΟΗΓΟΣ ανακοινώνει τον οριστικό πίνακα κατάταξης υποψηφίων της ειδικότητας ΠΕ Διοικητικού, της πρόσκλησης 12818/08.06.2021, στο πλαίσιο του


από 13