Ανακοινώσεις

Οριστικά αποτελέσματα πρόσληψης προσωπικού- HELIOS

20/01/2020

Η Εκπαιδευτική Αναπτυξιακή ΠΛΟΗΓΟΣ ανακοινώνει τα οριστικά αποτελέσματα για την πρόσληψη προσωπικού στο πλαίσιο  του προγράμματος HELIOS του Διεθνούς Οργανισμού …


Οριστικά αποτελέσματα για την πρόσληψη Εποπτών Φιλοξενίας

15/01/2020

Η Εκπαιδευτική Αναπτυξιακή ΠΛΟΗΓΟΣ ανακοινώνει τον οριστικό πίνακα κατάταξης υποψηφίων για πρόσληψη στο πλαίσιο  του προγράμματος ESTIA – Στέγαση Αιτούντων …


ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

14/01/2020

Η Εκπαιδευτική-Αναπτυξιακή ΠΛΟΗΓΟΣ, μέσω της Δομής Στήριξης της Οικοτεχνίας στην Κρήτη, προτίθεται να ξεκινήσει άμεσα Δωρεάν Προγράμματα Επιμόρφωσης διάρκειας 50 …


Προσωρινά αποτελέσματα επιλογής προσωπικού- HELIOS

13/01/2020

Η Εκπαιδευτική Αναπτυξιακή ΠΛΟΗΓΟΣ ανακοινώνει τους προσωρινούς πίνακες κατάταξης υποψηφίων για πρόσληψη στο πλαίσιο  του προγράμματος HELIOS του Διεθνούς Οργανισμού …


Προσωρινά αποτελέσματα επιλογής προσωπικού για το πρόγραμμα ESTIA

10/01/2020

Η Εκπαιδευτική Αναπτυξιακή ΠΛΟΗΓΟΣ ανακοινώνει τον προσωρινό πίνακα κατάταξης υποψηφίων, στο πλαίσιο  του προγράμματος ESTIA – Στέγαση Αιτούντων Άσυλο στην …


από 7