Επιλογή Σελίδας

Πρόγραμμα Κατάρτισης 150 ωρών Γεωτεχνικής Κατεύθυνσης για “ΝΕΟΥΣ ΑΓΡΟΤΕΣ”

 

Το πρόγραμμα αφορά εκείνους που θέλουν να ενταχθούν στο πρόγραμμα “ΝΕΩΝ ΑΓΡΟΤΩΝ” και κατέχουν Απολυτήριο Γυμνασίου.

  • Το κόστος συμμετοχής στο πρόγραμμα επιμόρφωσης είναι 550€.
  • Το πρόγραμμα θα υλοποιηθεί με τη μέθοδο της εξ’ αποστάσεως σύγχρονης τηλεκπαίδευσης
  • Η ένταξη σας σε τμήμα θα οριστικοποιηθεί με την καταβολή (εξόφληση) ολόκληρου του κόστους συμμετοχής.
  • Στις αιτήσεις θα τηρηθεί σειρά προτεραιότητας.

Αίτηση εκδήλωσης ενδιαφέροντος

  • Δηλώνω υπεύθυνα ότι:

  • This field is for validation purposes and should be left unchanged.

 

Τράπεζες για κατάθεση του κόστος συμμετοχής:

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΠΛΟΗΓΟΣ
EUROBANK: GR8602603300000140201206121
ΠΑΓΚΡΗΤΙΑ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ: GR6408700130000000011010060
ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ: GR7001102050000020544111618