Προκηρύξεις

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για τέσσερις θέσεις εργασίας

21/05/2020

Στη διαδικασία επιλογής τεσσάρων ατόμων για τις ανάγκες των προγραμμάτων που υλοποιεί, προχωρά η Εκπαιδευτική Αναπτυξιακή ΠΛΟΗΓΟΣ. Πρόκειται για μια …


Ανοικτή πρόσκληση για την πρόσληψη Διερμηνέων Φαρσί

23/04/2020

Στην πρόσληψη Διερμηνέων Φαρσί/ Πολιτισμικών Διαμεσολαβητών προχωρά η Εκπαιδευτική Αναπτυξιακή ΠΛΟΗΓΟΣ, στο πλαίσιο του «ESTIA ΙΙ: Στεγαστικό πρόγραμμα για Αιτούντες …


Παράταση προθεσμίας Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την προμήθεια Υγρών Καυσίμων στο Ηράκλειο

17/03/2020

Η Εκπαιδευτική Αναπτυξιακή ΠΛΟΗΓΟΣ παρατείνει την προθεσμία υποβολής αιτήσεων για την προμήθεια Υγρών Καυσίμων στην πόλη του Ηρακλείου, έως την …


Πρόσκληση Υποβολής Προσφορών για την Τμηματική Προμήθεια Υγρών Καυσίμων Χανιά

11/03/2020

Για Χανιά Προμήθεια Υγρών Καυσίμων 11/03/2020 Η Εκπαιδευτική Αναπτυξιακή ΠΛΟΗΓΟΣ προχωρά στη διαδικασία επιλογής αναδόχου για την προμήθεια υγρών καυσίμων …


Επανάληψη Πρόσκλησης Υποβολής Προσφορών για την Τμηματική Προμήθεια Υγρών Καυσίμων Ηράκλειο

11/03/2020

Για Ηράκλειο Προμήθεια Υγρών Καυσίμων 11/03/2020 Η Εκπαιδευτική Αναπτυξιακή ΠΛΟΗΓΟΣ προχωρά στη διαδικασία επιλογής αναδόχου για την προμήθεια υγρών καυσίμων …


από 8