Επιλογή Σελίδας

Κατηγορία: Προκηρύξεις

Πρόσκληση υποβολής οικονομικής προσφοράς για την παροχή υπηρεσιών συντήρησης κτιρίων

09/12/2020

Η Εκπαιδευτική Αναπτυξιακή ΠΛΟΗΓΟΣ στο πλαίσιο του προγράμματος «HELIOS» του Διεθνούς Οργανισμού Μετανάστευσης, σας καλεί να υποβάλετε οικονομική προσφορά για


Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για Στέλεχος Στέγασης στο πλαίσιο του προγράμματος “HELIOS”

19/10/2020

Η πρόσκληση με αρ. πρωτοκόλλου 11775 και με ημερομηνία 12/10/2020 αποσύρεται.   Η νέα πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για Στέλεχος Στέγασης


Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος στο πλαίσιο του προγράμματος “HELIOS” για την θέση του Διερμηνέα/Διαπολιτισμικού Μεσολαβητή στις γλώσσες Φαρσί- Νταρί στην περιοχή του Ηρακλείου.

19/10/2020

  Η Εκπαιδευτική Αναπτυξιακή Πλοηγός η οποία υλοποιεί το πρόγραμμα HELIOS του Διεθνούς Οργανισμού Μετανάστευσης στην Κρήτη, προχωρά στην πρόσληψη


Μητρώο κοινωνικών επιχειρήσεων

08/10/2020

Η Εκπαιδευτική Αναπτυξιακή ΠΛΟΗΓΟΣ προχωρά στη διαδικασία επιλογής αναδόχου για τη δημιουργία μητρώου κοινωνικών επιχειρήσεων. Σύμφωνα με τον Κανονισμό Προμηθειών


Προμήθεια ηλεκτρονικού εξοπλισμού

05/10/2020

Η Εκπαιδευτική Αναπτυξιακή ΠΛΟΗΓΟΣ προχωρά στη διαδικασία επιλογής αναδόχου για την προμήθεια ηλεκτρονικού εξοπλισμού. Σύμφωνα με τον Κανονισμό Προμηθειών της


από 10