Επιλογή Σελίδας

Κατηγορία: Προκηρύξεις

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος Τραπεζών

17/12/2021

Η Εκπαιδευτική Αναπτυξιακή Πλοηγός Α.Μ.Κ.Ε προκειμένου να υπογράψει σύμβαση πενταετούς διάρκειας με Τράπεζα, η οποία θα αναλάβει τις τραπεζικές εργασίες


Πρόσκληση υποβολής οικονομικής προσφοράς για την ανάθεση προμήθειας υπηρεσιών ελαιοχρωματισμού για τη συντήρηση κατοικιών του Προγράμματος ESTIA 2021 σε Ηράκλειο και Σητεία.

20/10/2021

Η Εκπαιδευτική Αναπτυξιακή ΠΛΟΗΓΟΣ ΑΜΚΕ προκειμένου να προβεί στην ανάθεση της προμήθειας υπηρεσιών ελαιοχρωματισμού για τη συντήρηση κατοικιών στην πόλη


Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για μία (1) θέση εργασίας Νηπιαγωγού

04/10/2021

Στη διαδικασία επιλογής ενός (1) ατόμου Νηπιαγωγού, με αντικείμενο τη δημιουργική απασχόληση παιδιών από 2 έως 6/7 ετών, για τις


Πρόσκληση υποβολής οικονομικής προσφοράς για την ανάθεση προμήθειας ηλεκτρικών συσκευών

01/10/2021

Η Εκπαιδευτική Αναπτυξιακή ΠΛΟΗΓΟΣ στο πλαίσιο υλοποίησης του προγράμματος «ESTIA 2021: Στεγαστικό πρόγραμμα για αιτούντες διεθνή προστασία», του υπουργείου Μετανάστευσης


Πρόσκλησης υποβολής οικονομικής προσφοράς για την ανάθεση προμήθειας ξυλουργικών εργασιών-επισκευών και επισκευών αλουμινίων σε κατοικίες του προγράμματος ESTIA 2021στο Ηράκλειο.

01/10/2021

Η Εκπαιδευτική Αναπτυξιακή ΠΛΟΗΓΟΣ ΑΜΚΕ προκειμένου να προβεί στην ανάθεση της προμήθειας ξυλουργικών υπηρεσιών-επισκευών και επισκευών αλουμινίων στην πόλη του


από 21