Προκηρύξεις

Παράταση πρόσκλησης για πρόσληψη διερμηνέα

13/11/2019

Παρατείνεται η προθεσμία υποβολής αιτήσεων για την πρόσληψη διερμηνέα Σορανί-Κιρμαντζί/ Πολιτισμικού Διαμεσολαβητή για τις ανάγκες του προγράμματος ESTIA – Πρόγραμμα …


Προσκλήσεις για την πρόσληψη προσωπικού

04/11/2019

Διερμηνέας Αραβικών στη Σητεία Η Εκπαιδευτική Αναπτυξιακή ΠΛΟΗΓΟΣ θα προχωρήσει στην πρόσληψη διερμηνέα Αραβικών/Πολιτισμικού Διαμεσολαβητή στην περιοχή της Σητείας, στο …


Πρόσληψη διερμηνέα Σορανί/Κιρμαντζί

30/10/2019

Ένας διερμηνέας Σορανί-Κιρμαντζί/ Πολιτισμικός Διαμεσολαβητής θα προσληφθεί για τις ανάγκες του προγράμματος ESTIA – Πρόγραμμα Στέγασης Αιτούντων Άσυλο σε διαμερίσματα …


Πρόσκληση υποβολής οικονομικής προσφοράς

24/10/2019

Η Εκπαιδευτική Αναπτυξιακή ΠΛΟΗΓΟΣ προχωρά στη διαδικασία επιλογής αναδόχου για τη δημιουργία ιστοσελίδας, στο πλαίσιο του έργου Παρατηρητήριο Υπαίθρου Κρήτης. …


Πρόσληψη Γεωπόνου για το έργο Στήριξης Γυναικείας Χειροτεχνίας

17/10/2019

Η Εκπαιδευτική Αναπτυξιακή ΠΛΟΗΓΟΣ προχωρά στην πρόσληψη ενός Γεωπόνου ΠΕ με σχέση Εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου, πλήρους απασχόλησης, διάρκειας ενός …


από 3