Επιλογή Σελίδας

Κατηγορία: Προκηρύξεις

Παράταση Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για τρεις (3) θέσεις εργασίας Διερμηνέων Ουκρανικής & Ρωσικής γλώσσας

27/04/2022

Παρατείνεται μέχρι την Τετάρτη 04 Μαΐου 2022 η προθεσμία υποβολής αιτήσεων για την Πρόσκληση Εκδήλωσης ενδιαφέροντος για τρεις (3) θέσεις


Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για τρεις (3) θέσεις εργασίας Διερμηνέων Ουκρανικής & Ρωσικής γλώσσας

13/04/2022

Στη διαδικασία επιλογής τριών (3) Διερμηνέων Ουκρανικής & Ρωσικής γλώσσας, για τις ανάγκες υλοποίησης του προγράμματος “HELIOS” του Διεθνούς Οργανισμού


Πρόσκληση υποβολής οικονομικής προσφοράς για την προμήθεια Ηλεκτρονικού Εξοπλισμού

03/03/2022

Η Εκπαιδευτική Αναπτυξιακή ΠΛΟΗΓΟΣ προχωρά στη διαδικασία επιλογής αναδόχου για την προμήθεια ηλεκτρονικού εξοπλισμού. Σύμφωνα με τον Κανονισμό Προμηθειών της


Πρόσκληση υποβολής οικονομικής προσφοράς για την παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών και ελέγχων από εξειδικευμένο εξωτερικό σύμβουλο Γεωπόνο

01/03/2022

Η Εκπαιδευτική Αναπτυξιακή ΠΛΟΗΓΟΣ στο πλαίσιο της υλοποίησης του Έργου «ΚΕΝΤΡΟ ΣΤΗΡΙΞΗΣ – ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ – ΠΡΟΩΘΗΣΗΣ ΟΙΚΟΤΕΧΝΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ ΚΡΗΤΗΣ» με


Πρόσκληση υποβολής οικονομικής προσφοράς για την δημιουργία ψηφιακού εκπαιδευτικού υλικού

23/12/2021

Η Εκπαιδευτική Αναπτυξιακή ΠΛΟΗΓΟΣ ΑΜΚΕ προκειμένου να προβεί στην ανάθεση της προμήθειας υπηρεσιών για τη δημιουργία ψηφιακού εκπαιδευτικού υλικού στο


από 22