Επιλογή Σελίδας

Κατηγορία: Προκηρύξεις

Παράταση Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για μία (1) θέση Φαρσί – Νταρί

18/06/2021

Παρατείνεται μέχρι την Παρασκευή 25 Ιουνίου 2021 η προθεσμία υποβολής αιτήσεων για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ, στο πλαίσιο


Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για μία (1) θέση εργασίας ΠΕ Διοικητικού

08/06/2021

Στη διαδικασία επιλογής ενός (1) ατόμου ΠΕ Διοικητικού για τις ανάγκες υλοποίησης του προγράμματος  ESTIA 2021 –  Στεγαστικό πρόγραμμα για


Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για μία (1) θέση εργασίας Πολιτισμικού Διαμεσολαβητή/ Διερμηνέα Φαρσί-Νταρί

08/06/2021

Στη διαδικασία επιλογής ενός (1) ατόμου Πολιτισμικού Διαμεσολαβητή/ Διερμηνέα Φαρσί-Νταρί για τις ανάγκες υλοποίησης του προγράμματος  ESTIA 2021 –  Στεγαστικό


Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για μία (1) θέση εργασίας Επόπτη Στέγασης

08/06/2021

Στη διαδικασία επιλογής ενός (1) ατόμου Επόπτη Στέγασης για τις ανάγκες υλοποίησης του προγράμματος  ESTIA 2021 –  Στεγαστικό πρόγραμμα για


Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για μία (1) θέση εργασίας ΤΕ Οικονομικού

08/06/2021

Στη διαδικασία επιλογής ενός (1) ατόμου ΤΕ Οικονομικού για τις ανάγκες υλοποίησης του προγράμματος  ESTIA 2021 –  Στεγαστικό πρόγραμμα για


από 17