Προκηρύξεις

Πρόσκληση Υποβολής Προσφορών για την Τμηματική Προμήθεια Υγρών Καυσίμων

13/02/2020

Προμήθεια Υγρών Καυσίμων 13/02/2020 Η Εκπαιδευτική Αναπτυξιακή ΠΛΟΗΓΟΣ προχωρά στη διαδικασία επιλογής αναδόχου για την προμήθεια υγρών καυσίμων Σύμφωνα με …


Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για παροχή υπηρεσιών ιατρού εργασίας και τεχνικού ασφαλείας

06/02/2020

Παροχή υπηρεσιών Ιατρού Εργασίας και Τεχνικού Ασφαλείας 06/02/2020 Η Εκπαιδευτική Αναπτυξιακή ΠΛΟΗΓΟΣ προχωρά στη  διαδικασία σύναψης σύμβασης παροχής υπηρεσιών Ιατρού …


Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος

06/02/2020

Η Εκπαιδευτική-Αναπτυξιακή ΠΛΟΗΓΟΣ, μέσω της Δομής Στήριξης της Χειροτεχνίας στην Κρήτη, προτίθεται να ξεκινήσει άμεσα Δωρεάν Πρόγραμμα Επιμόρφωσης με θέμα …


Πρόσκληση υποβολής οικονομικής προσφοράς για την παροχή υπηρεσιών κινητής τηλεφωνίας

30/01/2020

Παροχή υπηρεσιών κινητής τηλεφωνίας 30/01/2020 Η Εκπαιδευτική Αναπτυξιακή ΠΛΟΗΓΟΣ προχωρά στη διαδικασία επιλογής αναδόχου για την Παροχή υπηρεσιών κινητής τηλεφωνίας. …


Πρόσκληση υποβολής οικονομικής προσφοράς για την προμήθεια κλιματιστικών

30/01/2020

Προμήθεια Κλιματιστικών 30/01/2020 Η Εκπαιδευτική Αναπτυξιακή ΠΛΟΗΓΟΣ προχωρά στη διαδικασία επιλογής αναδόχου για την προμήθεια Κλιματιστικών. Σύμφωνα με τον Κανονισμό …


από 7