Επιλογή Σελίδας

Κατηγορία: Προκηρύξεις

Πρόσκληση υποβολής οικονομικής προσφοράς για την παροχή υπηρεσιών καθαριότητας

08/04/2021

Η Εκπαιδευτική Αναπτυξιακή ΠΛΟΗΓΟΣ στο πλαίσιο του προγράμματος «ESTIA 2021: Στεγαστικό πρόγραμμα για αιτούντες διεθνή προστασία», του υπουργείου Μετανάστευσης και


Πρόσκληση υποβολής οικονομικής προσφοράς για Βασικές Εργαστηριακές Αναλύσεις ανά Παρτίδα Οικοτεχνικών Προϊόντων «ΔΙΚΤΥΟΥ ΟΙΚΟΤΕΧΝΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΚΡΗΤΗΣ»

06/04/2021

Η Εκπαιδευτική Αναπτυξιακή ΠΛΟΗΓΟΣ στο πλαίσιο του Έργου «Δημιουργία Δομής Στήριξης – Ανάπτυξης της Οικοτεχνίας και της Κοινωνικής και Αλληλέγγυας


Πρόσκληση υποβολής οικονομικής προσφοράς για την προμήθεια Οικιακού Εξοπλισμού

06/04/2021

Η Εκπαιδευτική Αναπτυξιακή ΠΛΟΗΓΟΣ στο πλαίσιο υλοποίησης του προγράμματος «ESTIA 2021: Στεγαστικό πρόγραμμα για αιτούντες διεθνή προστασία», του υπουργείου Μετανάστευσης


Παράταση Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος

29/03/2021

Παρατείνεται μέχρι την Παρασκευή 2 Απριλίου 2021 η προθεσμία υποβολής αιτήσεων για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ, στο πλαίσιο


Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για δύο (2) θέσεις εργασίας

19/03/2021

Στη διαδικασία επιλογής δύο (2) ατόμων για τις ανάγκες των προγραμμάτων που υλοποιεί, προχωρά η Εκπαιδευτική Αναπτυξιακή ΠΛΟΗΓΟΣ (προγράμματα ESTIA


από 14