Προκηρύξεις

Πρόσληψη διερμηνέα Φαρσί

14/10/2019

Ένας διερμηνέας Φαρσί/ Πολιτισμικός Διαμεσολαβητής θα προσληφθεί για τις ανάγκες του προγράμματος ESTIA – Πρόγραμμα Στέγασης Αιτούντων Άσυλο σε διαμερίσματα …


Προσκλήσεις για πρόσληψη προσωπικού

18/09/2019

Στην πρόσληψη ενός Λογιστή ΤΕ και ενός Μηχανικού ΤΕ Δομικών Έργων προχωρά η Εκπαιδευτική Αναπτυξιακή ΠΛΟΗΓΟΣ, στο πλαίσιο του ESTIA …


Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την πρόσληψη Κοινωνικών Λειτουργών

17/09/2019

Η Εκπαιδευτική Αναπτυξιακή ΠΛΟΗΓΟΣ προχωρά στη διαδικασία επιλογής Κοινωνικών Λειτουργών, στο πλαίσιο του ESTIA – Πρόγραμμα Στέγασης Αιτούντων Άσυλο σε διαμερίσματα …


Πρόσκληση υποβολής οικονομικής προσφοράς για την προμήθεια επίπλων γραφείου

18/07/2019

Η Εκπαιδευτική Αναπτυξιακή ΠΛΟΗΓΟΣ στο πλαίσιο του προγράμματος «Παρατηρητήριο Υπαίθρου Κρήτης», με κωδικό 2019ΕΠ00200012 της ΣΑΕΠ002, προχωρά στην προμήθεια επίπλων …


Πρόσκληση υποβολής οικονομικής προσφοράς για προμήθεια Η/Υ

18/07/2019

Η Εκπαιδευτική Αναπτυξιακή ΠΛΟΗΓΟΣ στο πλαίσιο του προγράμματος «Παρατηρητήριο Υπαίθρου Κρήτης», με κωδικό 2019ΕΠ00200012 της ΣΑΕΠ002, προχωρά στην προμήθεια ηλεκτρονικού …


από 2