Προκηρύξεις

Πρόσκληση υποβολής οικονομικής προσφοράς για την προμήθεια επίπλων γραφείου

18/07/2019

Η Εκπαιδευτική Αναπτυξιακή ΠΛΟΗΓΟΣ στο πλαίσιο του προγράμματος «Παρατηρητήριο Υπαίθρου Κρήτης», με κωδικό 2019ΕΠ00200012 της ΣΑΕΠ002, προχωρά στην προμήθεια επίπλων …


Πρόσκληση υποβολής οικονομικής προσφοράς για προμήθεια Η/Υ

18/07/2019

Η Εκπαιδευτική Αναπτυξιακή ΠΛΟΗΓΟΣ στο πλαίσιο του προγράμματος «Παρατηρητήριο Υπαίθρου Κρήτης», με κωδικό 2019ΕΠ00200012 της ΣΑΕΠ002, προχωρά στην προμήθεια ηλεκτρονικού …


Πρόσκληση υποβολής οικονομικής προσφοράς για την προμήθεια Υλικού Προβολής

01/07/2019

Η Εκπαιδευτική Αναπτυξιακή ΠΛΟΗΓΟΣ στο πλαίσιο του προγράμματος «Δημιουργία Δομής Στήριξης- Ανάπτυξης της Οικοτεχνίας και της Κοινωνικής και Αλληλέγγυας Οικονομίας …


Πρόσκληση υποβολής οικονομικής προσφοράς

07/06/2019

Η Εκπαιδευτική Αναπτυξιακή ΠΛΟΗΓΟΣ θα προχωρήσει στη δημιουργία ψηφιακού χάρτη απεικόνισης διαδρομών χειροτεχνίας, στο πλαίσιο υλοποίησης του έργου «Δημιουργία Μονάδας …


Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την πρόσληψη Διερμηνέα Σορανί / Φαρσί

03/07/2017

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την πρόσληψη ενός (1) Διερμηνέα Σορανί/Φαρσί εκδόθηκε στο πλαίσιο του προγράμματος «Προσωρινή Στέγαση Προσφύγων στην Κρήτη» …


από 2