Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την πρόσληψη Διερμηνέα Σορανί / Φαρσί

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την πρόσληψη ενός (1) Διερμηνέα Σορανί/Φαρσί εκδόθηκε στο πλαίσιο του προγράμματος «Προσωρινή Στέγαση Προσφύγων στην Κρήτη» (GRC01/2017/0000000109) που υλοποιεί η Αναπτυξιακή Ηρακλείου ως Συντονιστής Εταίρος, σε συνεργασία με την...

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την πρόσληψη 2 Διερμηνέων Φαρσί/Νταρί

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την πρόσληψη 2 Διερμηνέων Φαρσί/Νταρί εκδόθηκε στο πλαίσιο του προγράμματος Προσωρινής Στέγασης Προσφύγων στην Κρήτη, που υλοποιεί η Αναπτυξιακή Ηρακλείου ως Συντονιστής Εταίρος, σε συνεργασία με την Εκπαιδευτική Αναπτυξιακή...

Πρόσληψη προσωπικού για την προσωρινή στέγαση προσφύγων στην Κρήτη

Στην πρόσληψη προσωπικού για τις ανάγκες του προγράμματος προσωρινής στέγασης προσφύγων προχωρά η Εκπαιδευτική Αναπτυξιακή ΠΛΟΗΓΟΣ, ως εταίρος του έργου που χρηματοδοτεί η Ύπατη Αρμοστεία του ΟΗΕ για τους Πρόσφυγες, με Συντονιστή την Αναπτυξιακή Ηρακλείου ΑΑΕ ΟΤΑ. Το...