Προκηρύξεις

Πρόσκληση υποβολής προσφοράς για την ανάθεση υπηρεσιών Καθαριότητας

21/01/2020

Η Εκπαιδευτική Αναπτυξιακή Πλοηγός προχωρά στην διαδικασία επιλογής αναδόχου για την ανάθεση έργου καθαριότητας χώρων. Σύμφωνα με τον κανονισμό προμηθειών …


Επανάληψη προσκλήσεων για το πρόγραμμα HELIOS

10/01/2020

Η Εκπαιδευτική Αναπτυξιακή ΠΛΟΗΓΟΣ επαναπροκηρύσσει  τρεις θέσεις προσωπικού στο πλαίσιο υλοποίησης ενεργειών του προγράμματος HELIOS του Διεθνούς Οργανισμού Μετανάστευσης στην …


Προμήθεια ηλεκτρονικού εξοπλισμού

17/12/2019

Η Εκπαιδευτική Αναπτυξιακή ΠΛΟΗΓΟΣ προχωρά στη διαδικασία επιλογής αναδόχου για την προμήθεια ηλεκτρονικού εξοπλισμού. Σύμφωνα με τον Κανονισμό Προμηθειών της …


Πρόσληψη προσωπικού για το πρόγραμμα HELIOS

17/12/2019

Η Εκπαιδευτική Αναπτυξιακή ΠΛΟΗΓΟΣ με την ανάληψη ενεργειών υλοποίησης του προγράμματος HELIOS του Διεθνούς Οργανισμού Μετανάστευσης στην Κρήτη, προχωρά στην …


Πρόσληψη Διερμηνέα Φαρσί

17/12/2019

Στην πρόσληψη ενός Διερμηνέα Φαρσί/ Πολιτισμικού Διαμεσολαβητή προχωρά η Εκπαιδευτική Αναπτυξιακή ΠΛΟΗΓΟΣ, στο πλαίσιο του ESTIA – Πρόγραμμα Στέγασης Αιτούντων …


από 6