Επιλογή Σελίδας

Η Εκπαιδευτική Αναπτυξιακή ΠΛΟΗΓΟΣ προχωρά στη διαδικασία επιλογής αναδόχου για την δημιουργία ψηφιακού αποθετηρίου – βάσης δεδομένων – ιστοσελίδας  για την Κρητική Διατροφή.

Σύμφωνα με τον Κανονισμό Προμηθειών της εταιρείας η πρόσκληση έχει σταλεί σε τρεις εγγεγραμμένους στο Μητρώο Δυνητικών Συνεργατών.

Παρακάτω ακολουθεί σύνδεσμος με την πρόσκληση:

3. Πρόσκληση ψηφιακό αποθετήριο βάση δεδομένων ιστοσελίδα