Επιλογή Σελίδας

Η Εκπαιδευτική Αναπτυξιακή ΠΛΟΗΓΟΣ ΑΜΚΕ προκειμένου να προβεί στην ανάθεση της προμήθειας ξυλουργικών υπηρεσιών-επισκευών στην πόλη της Σητείας για την κάλυψη των αναγκών διαβίωσης των ωφελούμενων του προγράμματος «ESTIA 2021: Στεγαστικό πρόγραμμα για αιτούντες διεθνή προστασία», του υπουργείου Μετανάστευσης και Ασύλου, που χρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Ασύλου, Μετανάστευσης και Ένταξης, για το 2021, προσκαλεί τους οικονομικούς φορείς που δραστηριοποιούνται στο αντικείμενο αυτό, έως την Παρασκευή 29/10/2021 και ώρα 14:00, στα γραφεία της στη δ/νση Λ. 62 Μαρτύρων 146, Ηράκλειο Κρήτης, να υποβάλουν προσφορές.

Παρακάτω ακολουθεί σύνδεσμος με την πρόσκληση:

03. Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος