Επιλογή Σελίδας

 

Η Εκπαιδευτική Αναπτυξιακή ΠΛΟΗΓΟΣ στο πλαίσιο υλοποίησης του προγράμματος «ESTIA 2021: Στεγαστικό πρόγραμμα για αιτούντες διεθνή προστασία», του υπουργείου Μετανάστευσης και Ασύλου, που χρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Ασύλου, Μετανάστευσης και Ένταξης, σας καλεί να υποβάλετε οικονομική προσφορά για την προμήθεια επίπλων (μεταλλικές κουκέτες).

Σύμφωνα με τον Κανονισμό Προμηθειών της εταιρείας η πρόσκληση έχει σταλεί σε τρεις εγγεγραμμένους στο Μητρώο Δυνητικών Συνεργατών.

Παρακάτω ακολουθεί σύνδεσμος με την πρόσκληση και το παράρτημα αυτής:

03. Πρόσκληση Προμήθειας Επίπλων

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι – ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ 2021