Επιλογή Σελίδας

Κατηγορία: Προκηρύξεις

Πρόσκληση υποβολής οικονομικής προσφοράς για την προμήθεια υπηρεσίας για την γραφιστική επιμέλεια και εκτύπωση δυο κλαδικών οδηγών/εγχειριδίων (εγχειρίδια παραγωγής και διάθεσης Οικοτεχνικών προϊόντων/τροφίμων)

01/10/2021

Η Εκπαιδευτική Αναπτυξιακή ΠΛΟΗΓΟΣ στο πλαίσιο του Έργου «Δημιουργία Δομής Στήριξης – Ανάπτυξης της Οικοτεχνίας και της Κοινωνικής και Αλληλέγγυας


Πρόσκληση υποβολής οικονομικής προσφοράς για την προμήθεια λευκών ειδών

21/09/2021

Η Εκπαιδευτική Αναπτυξιακή ΠΛΟΗΓΟΣ στο πλαίσιο υλοποίησης του προγράμματος «ESTIA 2021: Στεγαστικό πρόγραμμα για αιτούντες διεθνή προστασία», του υπουργείου Μετανάστευσης


Πρόσκληση υποβολής οικονομικής προσφοράς για την προμήθεια Οικιακού Εξοπλισμού

21/09/2021

Η Εκπαιδευτική Αναπτυξιακή ΠΛΟΗΓΟΣ στο πλαίσιο υλοποίησης του προγράμματος «ESTIA 2021: Στεγαστικό πρόγραμμα για αιτούντες διεθνή προστασία», του υπουργείου Μετανάστευσης


Παράταση Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για μία (1) θέση Νηπιαγωγού

26/07/2021

Παρατείνεται μέχρι την Δευτέρα 02 Αυγούστου 2021 η προθεσμία υποβολής αιτήσεων για τη σύναψη σύμβασης εργασίας ορισμένου χρόνου πλήρους απασχόλησης


Πρόσκληση υποβολής οικονομικής προσφοράς για την ανάθεση προμήθειας στρωμάτων ύπνου

22/07/2021

Η Εκπαιδευτική Αναπτυξιακή ΠΛΟΗΓΟΣ στο πλαίσιο υλοποίησης του προγράμματος «ESTIA 2021: Στεγαστικό πρόγραμμα για αιτούντες διεθνή προστασία», του υπουργείου Μετανάστευσης


από 21