Επιλογή Σελίδας

Κατηγορία: Προκηρύξεις

Πρόσκληση υποβολής οικονομικής προσφοράς για την ανάθεση προμήθειας στρωμάτων ύπνου

22/07/2021

Η Εκπαιδευτική Αναπτυξιακή ΠΛΟΗΓΟΣ στο πλαίσιο υλοποίησης του προγράμματος «ESTIA 2021: Στεγαστικό πρόγραμμα για αιτούντες διεθνή προστασία», του υπουργείου Μετανάστευσης


Πρόσκληση υποβολής οικονομικής προσφοράς για την ανάθεση προμήθειας επίπλων

22/07/2021

  Η Εκπαιδευτική Αναπτυξιακή ΠΛΟΗΓΟΣ στο πλαίσιο υλοποίησης του προγράμματος «ESTIA 2021: Στεγαστικό πρόγραμμα για αιτούντες διεθνή προστασία», του υπουργείου


Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για μία (1) θέση εργασίας Νηπιαγωγού

19/07/2021

Στη διαδικασία επιλογής ενός (1) ατόμου Νηπιαγωγού, με αντικείμενο τη δημιουργική απασχόληση παιδιών από 2 έως 6/7 ετών, για τις


Πρόσκληση υποβολής οικονομικής προσφοράς για την παραγωγής video και διαφημιστικές digital υπηρεσίες δράσης

12/07/2021

Η Εκπαιδευτική Αναπτυξιακή ΠΛΟΗΓΟΣ στο πλαίσιο του Έργου«ΚΕΝΤΡΟ ΣΤΗΡΙΞΗΣ – ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ – ΠΡΟΩΘΗΣΗΣ ΟΙΚΟΤΕΧΝΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ ΚΡΗΤΗΣ» ΕΠ 402 Περιφέρειας Κρήτης»,


Πρόσκληση υποβολής προσφορών για τη μίσθωση γραφείου στην πόλη της Σητείας

01/07/2021

Η Εκπαιδευτική Αναπτυξιακή ΠΛΟΗΓΟΣ ΑΜΚΕ για την κάλυψη των αναγκών του προγράμματος «ESTIA 2021: Στεγαστικό πρόγραμμα για αιτούντες διεθνή προστασία»


από 20