Επιλογή Σελίδας

Κατηγορία: Ανακοινώσεις

Προσωρινά αποτελέσματα επιλογής ΤΕ Οικονομικού

24/06/2021

Η Εκπαιδευτική Αναπτυξιακή ΠΛΟΗΓΟΣ ανακοινώνει τον προσωρινό πίνακα κατάταξης υποψηφίων της ειδικότητας ΤΕ Οικονομικού, της πρόσκλησης 12815/08.06.2021, στο πλαίσιο του


Προσωρινά αποτελέσματα επιλογής Ψυχολόγου

24/06/2021

Η Εκπαιδευτική Αναπτυξιακή ΠΛΟΗΓΟΣ ανακοινώνει τον προσωρινό πίνακα κατάταξης υποψηφίων της ειδικότητας Ψυχολόγου, της πρόσκλησης 12814/08.06.2021, στο πλαίσιο του ESTIA


Οριστικά αποτελέσματα επιλογής Πτυχιούχου ΤΕ Οικονομικού

11/05/2021

Η Εκπαιδευτική Αναπτυξιακή ΠΛΟΗΓΟΣ ανακοινώνει τον οριστικό πίνακα κατάταξης υποψηφίων της ειδικότητας ΤΕ Οικονομικού, στο πλαίσιο της πρόσκλησης 12672/20.04.2021, για


Προσωρινά αποτελέσματα επιλογής Πτυχιούχου ΤΕ Οικονομικού

06/05/2021

Η Εκπαιδευτική Αναπτυξιακή ΠΛΟΗΓΟΣ ανακοινώνει τους προσωρινούς πίνακες κατάταξης υποψηφίων της ειδικότητας Πτυχιούχου ΤΕ Οικονομικού, στο πλαίσιο της πρόσκλησης 12672/20.04.2021,


Οριστικά αποτελέσματα επιλογής Κοινωνικού Λειτουργού

14/04/2021

Η Εκπαιδευτική Αναπτυξιακή ΠΛΟΗΓΟΣ ανακοινώνει τον οριστικό πίνακα κατάταξης υποψηφίων της ειδικότητας  Κοινωνικού Λειτουργού, στο πλαίσιο της πρόσκλησης 12590/19.03.2021 για


από 13