Επιλογή Σελίδας

Κατηγορία: Ανακοινώσεις

Οριστικά αποτελέσματα επιλογής Επόπτη Στέγασης

29/06/2021

Η Εκπαιδευτική Αναπτυξιακή ΠΛΟΗΓΟΣ ανακοινώνει τον οριστικό πίνακα κατάταξης υποψηφίων της ειδικότητας Επόπτη Στέγασης, της πρόσκλησης 12816/08.06.2021, στο πλαίσιο του


Οριστικά αποτελέσματα επιλογής ΤΕ Οικονομικού

29/06/2021

Η Εκπαιδευτική Αναπτυξιακή ΠΛΟΗΓΟΣ ανακοινώνει τον οριστικό πίνακα κατάταξης υποψηφίων της ειδικότητας ΤΕ Οικονομικού, της πρόσκλησης 12815/08.06.2021, στο πλαίσιο του


Οριστικά αποτελέσματα επιλογής Ψυχολόγου

29/06/2021

Η Εκπαιδευτική Αναπτυξιακή ΠΛΟΗΓΟΣ ανακοινώνει τον οριστικό πίνακα κατάταξης υποψηφίων της ειδικότητας Ψυχολόγου, της πρόσκλησης 12814/08.06.2021, στο πλαίσιο του ESTIA


Προσωρινά αποτελέσματα επιλογής ΠΕ Διοικητικού

24/06/2021

Η Εκπαιδευτική Αναπτυξιακή ΠΛΟΗΓΟΣ ανακοινώνει τον προσωρινό πίνακα κατάταξης υποψηφίων της ειδικότητας ΠΕ Διοικητικού, της πρόσκλησης 12818/08.06.2021, στο πλαίσιο του


Προσωρινά αποτελέσματα επιλογής Επόπτη Στέγασης

24/06/2021

Η Εκπαιδευτική Αναπτυξιακή ΠΛΟΗΓΟΣ ανακοινώνει τον προσωρινό πίνακα κατάταξης υποψηφίων της ειδικότητας Επόπτη Στέγασης, της πρόσκλησης 12816/08.06.2021, στο πλαίσιο του


από 13