Επιλογή Σελίδας

Η Εκπαιδευτική Αναπτυξιακή ΠΛΟΗΓΟΣ στο πλαίσιο του προγράμματος «Ανάδειξη, Διάσωση, Ανάπτυξη, Προώθηση της Χειροτεχνικής Δραστηριότητας στην Κρήτη», με κωδικό 2020ΕΠ00200062 της ΣΑΕΠ002 της Περιφέρειας Κρήτης», σας καλεί να υποβάλετε οικονομική προσφορά για την παροχή μελετητικών και συμβουλευτικών υπηρεσιών

Σύμφωνα με τον Κανονισμό Προμηθειών της εταιρείας η πρόσκληση έχει σταλεί σε τρεις εγγεγραμμένους στο Μητρώο Δυνητικών Συνεργατών.

3. Πρόσκληση υποβολής οικονομικής προσφοράς