Επιλογή Σελίδας
 
Η Εκπαιδευτική Αναπτυξιακή Πλοηγός η οποία υλοποιεί το πρόγραμμα HELIOS του Διεθνούς Οργανισμού Μετανάστευσης στην Κρήτη, προχωρά στην πρόσληψη Διερμηνέα-Διαπολιτισμικού Μεσολαβητή στις γλώσσες  Φαρσί- Νταρί στην περιοχή του Ηρακλείου.
 
Η προθεσμία υποβολής αιτήσεων λήγει στις 26/10/2020

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν ν’ αντλήσουν την πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος από τον παρακάτω σύνδεσμο εδώ καθώς και  αίτηση εδώ