Επιλογή Σελίδας

Στη διαδικασία επιλογής ενός (1) ατόμου Νηπιαγωγού, με αντικείμενο τη δημιουργική απασχόληση παιδιών από 2 έως 6/7 ετών, για τις ανάγκες υλοποίησης του προγράμματος “HELIOS” του Διεθνούς Οργανισμού Μετανάστευσης, προχωρά η  «Εκπαιδευτική Αναπτυξιακή ΠΛΟΗΓΟΣ».

Πρόκειται για την πρόσληψη ενός ατόμου της ειδικότητας Νηπιαγωγού με σχέση Εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου, πλήρους απασχόλησης, μέχρι τις 31/08/2021 στην περιοχή του Ηρακλείου.

Η προθεσμία υποβολής αιτήσεων λήγει την Δευτέρα 26/07/2021 και ώρα 2:00 μ.μ..

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν ν’ αντλήσουν την πρόσκληση και την αίτηση υποψηφίου από τους παρακάτω συνδέσμους:

2 Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος

2. ΑΙΤΗΣΗ