Επιλογή Σελίδας

Παρατείνεται μέχρι την Τετάρτη 04 Μαΐου 2022 η προθεσμία υποβολής αιτήσεων για την Πρόσκληση Εκδήλωσης ενδιαφέροντος για τρεις (3) θέσεις εργασίας Διερμηνέων Ουκρανικής & Ρωσικής γλώσσας, στο πλαίσιο του προγράμματος “HELIOS” του Διεθνούς Οργανισμού Μετανάστευσης

Η προθεσμία κατάθεσης δικαιολογητικών λήγει σε έξι (6) ημέρες από τη δημοσίευση της παρούσας Παράτασης Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος, δηλαδή την Τετάρτη 04/05/2022 στις 2:00 μ.μ.

Για να αντλήσετε την Πρόσκληση και την Αίτηση υποψηφίου ακολουθήστε τους παρακάτω συνδέσμους:

5. Παράταση Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος

Αίτηση