Επιλογή Σελίδας

Παρατείνεται μέχρι την Παρασκευή 2 Απριλίου 2021 η προθεσμία υποβολής αιτήσεων για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ, στο πλαίσιο των προγραμμάτων που υλοποιεί η Εκπαιδευτική Αναπτυξιακή ΠΛΟΗΓΟΣ (ESTIA 2021, HELIOS, ΠΔΕ κλπ.).

Η πρόσκληση αφορά στην πρόσληψη δύο ατόμων με σχέση Εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου, πλήρους απασχόλησης, μέχρι τις 31/12/2021 στην περιοχή του Ηρακλείου, για τις παρακάτω ειδικότητες:

Κοινωνικών Λειτουργών (1 θέση)

ΤΕ Οικονομικού (1 θέση)

Για να αντλήσετε την Πρόσκληση και την Αίτηση υποψηφίου ακολουθήστε τους παρακάτω συνδέσμους:

Παράταση Πρόσκλησης

ΑΙΤΗΣΗ