Επιλογή Σελίδας

Παρατείνεται μέχρι την Δευτέρα 02 Αυγούστου 2021 η προθεσμία υποβολής αιτήσεων για τη σύναψη σύμβασης εργασίας ορισμένου χρόνου πλήρους απασχόλησης έως τις 31/8/2021, στο πλαίσιο του προγράμματος  “HELIOS” του Διεθνούς Οργανισμού Μετανάστευσης.

Η πρόσκληση αφορά στην πρόσληψη ενός/μιας Νηπιαγωγού με σύμβαση εργασίας ορισμένου χρόνου πλήρους απασχόλησης έως τις 31/8/2021, για την υλοποίηση του προγράμματος στο Ηράκλειο και με αντικείμενο τη δημιουργική απασχόληση παιδιών από 2 έως 6/7 ετών.

Για να αντλήσετε την Πρόσκληση και την Αίτηση υποψηφίου ακολουθήστε τους παρακάτω συνδέσμους:

5. Παράταση Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος

2. ΑΙΤΗΣΗ