Επιλογή Σελίδας

Παρατείνεται μέχρι την Παρασκευή 25 Ιουνίου 2021 η προθεσμία υποβολής αιτήσεων για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ, στο πλαίσιο του ESTIA 2021 –  Στεγαστικό πρόγραμμα για αιτούντες διεθνή προστασία.

Η πρόσκληση αφορά στην πρόσληψη ενός/μιας Πολιτισμικού Διαμεσολαβητή/ Διερμηνέα Φαρσί-Νταρί, με σχέση Εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου, πλήρους απασχόλησης, μέχρι τις 31/12/2021 για την υλοποίηση του προγράμματος στη περιοχή της Σητείας Λασιθίου.

Για να αντλήσετε την Πρόσκληση και την Αίτηση υποψηφίου ακολουθήστε τους παρακάτω συνδέσμους:

5. Παράταση Πρόσκλησης

2. ΑΙΤΗΣΗ