Επιλογή Σελίδας

Η Εκπαιδευτική Αναπτυξιακή ΠΛΟΗΓΟΣ ανακοινώνει τον οριστικό πίνακα κατάταξης υποψηφίων, στο πλαίσιο  του προγράμματος “HELIOS»   GR/00298/IMPL JK  Σύμβαση μεταξύ του Διεθνούς Οργανισμού Μετανάστευση και της Εκπαιδευτικής Αναπτυξιακής Πλοηγός, για το Πρόγραμμα HELIOS – Υποστήριξη Ένταξης στην Ελλάδα Δικαιούχων Διεθνούς Προστασίας σύμφωνα με την Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος 11825/19-10-2020 για την πρόσληψη Διερμηνέα- Διαπολιτισμικού Μεσολαβητή  Φαρσί -Νταρί στην περιοχή του Ηρακλείου.

 

Ο οριστικός πίνακας και οι σχετικές εισηγήσεις των Επιτροπών Αξιολόγησης και Επιλογής Προσωπικού, επικυρώθηκαν  από το Διοικητικό Συμβούλιο της Εκπαιδευτικής Αναπτυξιακής την 6/11/2020.

 

Ακολουθεί ο οριστικός πίνακας κατάταξης εδώ