Επιλογή Σελίδας

Η Εκπαιδευτική Αναπτυξιακή ΠΛΟΗΓΟΣ στο πλαίσιο του έργου «Μονάδα Στήριξης της Γυναικείας Χειροτεχνίας στην Κρήτη», σας καλεί να υποβάλετε οικονομική προσφορά για την παραγωγή και προμήθεια video, για τη στοχευμένη προβολή των χειροτεχνών και της δραστηριότητάς τους στο ψηφιακό εκθετήριο και σε άλλα ψηφιακά μέσα που σχετίζονται με τη χειροτεχνία.

Σύμφωνα με τον Κανονισμό Προμηθειών της εταιρείας η πρόσκληση έχει σταλεί σε τρεις εγγεγραμμένους στο Μητρώο Δυνητικών Συνεργατών.

3. Πρόσκληση υποβολής οικονομικής προσφοράς video