Υλοποιηθέντα προγράμματα ΚΕΚ 2003 – 2009

Δείτε εδώ τα Υλοποιηθέντα Προγράμματα ΚΕΚ «Ανάπτυξη Κρήτης» 2003 – 2009