Επιλογή Σελίδας

Η Εκπαιδευτική Αναπτυξιακή ΠΛΟΗΓΟΣ με την ανάληψη ενεργειών υλοποίησης του προγράμματος HELIOS του Διεθνούς Οργανισμού Μετανάστευσης στην Κρήτη, προχωρά στην πρόσληψη προσωπικού στις περιοχές του Ηρακλείου, των Χανίων και της Σητείας.

Πρόκειται για θέσεις Διοικητικού- Οικονομικού, Στελεχών Στέγασης, Νηπιαγωγών και Διερμηνέων. Η προθεσμία υποβολής αιτήσεων λήγει στις 27/12/2019.

Μπορείτε να αντλήσετε τις Προσκλήσεις Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος και τη σχετική αίτηση από τους παρακάτω συνδέσμους:

1. Διοικητικό-Οικονομικό

2. Στελέχη Στέγασης

3. Νηπιαγωγοί

4. Διερμηνείς

Αίτηση