Επιλογή Σελίδας

Στην πρόσληψη ενός Επόπτη Φιλοξενίας προχωρά η Εκπαιδευτική Αναπτυξιακή ΠΛΟΗΓΟΣ, στο πλαίσιο του ESTIA – Πρόγραμμα Στέγασης Αιτούντων Άσυλο σε διαμερίσματα στην Κρήτη (GRC01/2019/0000000194). Το πρόγραμμα υλοποιείται από την Αναπτυξιακή Ηρακλείου, με τοπικό εταίρο τον ΠΛΟΗΓΟ.

Στις αρμοδιότητες του Επόπτη Φιλοξενίας είναι η προετοιμασία των μισθωμένων κατοικιών για τη φιλοξενία των ωφελούμενων  (πχ. επισκευές, καθάρισμα, μεταφορά και εγκατάσταση οικιακών συσκευών, επίπλων και άλλου εξοπλισμού, ειδικές ρυθμίσεις προσβασιμότητας κλπ.), η λήψη μετρήσεων και ο έλεγχος κατανάλωσης, καθώς και η  συλλογή λογαριασμών, η συντήρηση και κάθε πιθανή επισκευή, η  απογραφή του παραδοθέντος εξοπλισμού μετά την αποχώρηση των ωφελούμενων, η λειτουργία των αποθηκών του προγράμματος, η τήρηση αναλυτικών αρχείων για τις παρεχόμενες υπηρεσίες συντήρησης και εποπτείας. Επιθυμητή η οδήγηση 9θέσιου βαν.

Η προθεσμία υποβολής αιτήσεων λήγει στις 23 Δεκεμβρίου 2019.

Από τους παρακάτω συνδέσμους μπορείτε να αντλήσετε την Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος και την Αίτηση υποψηφίου:

Πρόσκληση

Αίτηση