Επιλογή Σελίδας

Ένας διερμηνέας Φαρσί/ Πολιτισμικός Διαμεσολαβητής θα προσληφθεί για τις ανάγκες του προγράμματος ESTIA – Πρόγραμμα Στέγασης Αιτούντων Άσυλο σε διαμερίσματα στην Κρήτη (GRC01/2019/0000000194) στην περιοχή του Ηρακλείου.

Το πρόγραμμα υλοποιείται με συντονιστή την Αναπτυξιακή Ηρακλείου και τοπικό εταίρο για το Ηράκλειο και τη Σητεία την Εκπαιδευτική Αναπτυξιακή ΠΛΟΗΓΟΣ.

Η προθεσμία υποβολής αιτήσεων λήγει στις 24 Οκτωβρίου 2019.

Από τους παρακάτω συνδέσμους μπορείτε να αντλήσετε την Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος και την Αίτηση υποψηφίου:

Διερμηνέας Φαρσί

ΑΙΤΗΣΗ

Το Πρόγραμμα ESTIA, Στήριξη έκτακτης ανάγκης για την ένταξη και τη στέγαση, υλοποιείται από την Ύπατη Αρμοστεία του ΟΗΕ για τους Πρόσφυγες (UNHCR) και χρηματοδοτείται από το Ταμείο Ασύλου, Μετανάστευσης και Ένταξης της Ευρωπαϊκής Ένωσης.