Επιλογή Σελίδας

Στην πρόσληψη ενός Διερμηνέα Φαρσί/ Πολιτισμικού Διαμεσολαβητή προχωρά η Εκπαιδευτική Αναπτυξιακή ΠΛΟΗΓΟΣ, στο πλαίσιο του ESTIA – Πρόγραμμα Στέγασης Αιτούντων Άσυλο σε διαμερίσματα στην Κρήτη. Το πρόγραμμα υλοποιείται από την Αναπτυξιακή Ηρακλείου, με τοπικό εταίρο τον ΠΛΟΗΓΟ.

Η προθεσμία υποβολής αιτήσεων λήγει στις 27 Δεκεμβρίου 2019.

Από τους παρακάτω συνδέσμους μπορείτε να αντλήσετε την Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος και την Αίτηση υποψηφίου:

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος

Αίτηση