Επιλογή Σελίδας

Η Εκπαιδευτική Αναπτυξιακή ΠΛΟΗΓΟΣ στο πλαίσιο του προγράμματος «Δημιουργία Δομής Στήριξης- Ανάπτυξης της Οικοτεχνίας και της Κοινωνικής και Αλληλέγγυας Οικονομίας στην Κρήτη (Στήριξη της μικρής και πολύ μικρής επιχειρηματικότητας)», προχωρά στην προμήθεια υλικού προβολής.

Σύμφωνα με τον Κανονισμό Προμηθειών της εταιρείας έχουν σταλεί προσκλήσεις σε εγγεγραμμένους στο Μητρώο Παρόχων Υπηρεσιών και Προμηθευτών, προκειμένου να υποβάλουν οικονομική προσφορά στο διάστημα από 7-7-2019 έως 12-7-2019.

Για να δείτε την Πρόσκληση πατήστε 000. ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΥΛΙΚΟ ΠΡΟΒΟΛΗΣ (SITE)