Επιλογή Σελίδας

Η Εκπαιδευτική Αναπτυξιακή ΠΛΟΗΓΟΣ στο πλαίσιο του προγράμματος «HELIOS» του Διεθνούς Οργανισμού Μετανάστευσης, σας καλεί να υποβάλετε οικονομική προσφορά για την παροχή υπηρεσιών συντήρησης και επισκευής κτιριακών εγκαταστάσεών της.

Σύμφωνα με τον Κανονισμό Προμηθειών της εταιρείας η πρόσκληση έχει σταλεί σε τρεις εγγεγραμμένους στο Μητρώο Δυνητικών Συνεργατών.

Παρακάτω ακολουθεί σύνδεσμος με την πρόσκληση: Πρόσκληση υποβολής οικονομικής προσφοράς για την παροχή υπηρεσιών συντήρησης κτιρίων 9-12-2020