Επιλογή Σελίδας

Στη διαδικασία επιλογής τεσσάρων ατόμων για τις ανάγκες των προγραμμάτων που υλοποιεί, προχωρά η Εκπαιδευτική Αναπτυξιακή ΠΛΟΗΓΟΣ.

Πρόκειται για μια θέση Πληροφορικής, μια Γεωπόνου, μια Στελέχους Προώθησης Προϊόντων και μια Τεχνολόγων Τροφίμων.

Η προθεσμία υποβολής αιτήσεων λήγει την Παρασκευή 5 Ιουνίου 2020.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν ν’ αντλήσουν την πρόσκληση και την αίτηση υποψηφίου από τους παρακάτω συνδέσμους:

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος

Αίτηση