Επιλογή Σελίδας

Τα προγράμματα κοινωφελούς χαρακτήρα είναι προγράμματα που αποσκοπούν στην βελτίωση της οικονομικής κατάστασης των ανέργων, στην στήριξη των ευάλωτων κοινωνικών ομάδων, στην κάλυψη κοινωνικών αναγκών και στην αναβάθμιση των παρεχόμενων προς τους πολίτες υπηρεσιών.

Μέσω αυτών, διατίθενται θέσεις εργασίας για ανέργους διαφόρων ειδικοτήτων σε φορείς όπως Δήμοι, Περιφέρειες, Κέντρα Εξυπηρέτησης Πολιτών, Ασφαλιστικά Ταμεία, Δικαστήρια, Σχολεία κ.α..

Τα κοινωφελή αυτά προγράμματα αφορούν αποκλειστικά ανέργους εγγεγραμμένους στα μητρώα του Ο.Α.Ε.Δ..

Εάν συμμετέχετε στο πρόγραμμα για 36.500 ανέργους σε Δήμους, Περιφέρειες, Κέντρα Κοινωνικής Πρόνοιας Περιφερειών (ΚΚΠΠ)/συναφείς Φορείς, υπηρεσίες υπουργείων και άλλων φορέων μπορείτε να επικοινωνήσετε και η Εκπαιδευτική – Αναπτυξιακή Πλοηγός, θα θα αναλάβει και την υποχρεωτική κατάρτιση που περιλαμβάνει το συγκεκριμένο πρόγραμμα.

Παρακάτω θα βρείτε την φόρμα εκδήλωσης ενδιαφέροντος. Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να στείλετε email στο katartisi@ploigos-ea.gr ή να τηλεφωνήσετε στο (+30) 2810-792207.


  • This field is for validation purposes and should be left unchanged.