Επιλογή Σελίδας

Η Εκπαιδευτική Αναπτυξιακή Πλοηγός προχωρά στην διαδικασία επιλογής αναδόχου για την ανάθεση έργου καθαριότητας χώρων. Σύμφωνα με τον κανονισμό προμηθειών – υπηρεσιών της εταιρείας η πρόσκληση έχει σταλεί σε 3 εγγεγραμμένους στο Μητρώο Δυνητικών Συνεργατών .

03.ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ