Επιλογή Σελίδας

Η Εκπαιδευτική Αναπτυξιακή ΠΛΟΗΓΟΣ προχωρά σε συνοπτικό διαγωνισμό με τη διαδικασία των τριών προσφορών για την προμήθεια επίπλων, στρωμάτων, λευκών ειδών, ηλεκτρικών ειδών και ειδών σπιτιού και οικιακού εξοπλισμού, στο πλαίσιο του προγράμματος «Προσωρινή Στέγαση Προσφύγων στην Κρήτη» (GRC01/2017/0000000109).

Σύμφωνα με τον Κανονισμό Προμηθειών της εταιρείας έχουν σταλεί προσκλήσεις σε εγγεγραμμένους στο Μητρώο Παρόχων Υπηρεσιών και Προμηθευτών, προκειμένου να υποβάλουν οικονομική προσφορά στο διάστημα από 25-5-2017 έως 31-5-2017, για τον εξοπλισμό κατοικιών.

Ακολουθούν υποδείγματα των προσκλήσεων ανά κατηγορία:

ΕΠΙΠΛΑ

ΣΤΡΩΜΑΤΑ

ΛΕΥΚΑ ΕΙΔΗ

ΗΛΕΚΤΡΙΚΑ ΕΙΔΗ

ΕΙΔΗ ΣΠΙΤΙΟΥ ΚΑΙ ΛΟΙΠΟΥ ΟΙΚΙΑΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ