Επιλογή Σελίδας

Διερμηνέας Αραβικών στη Σητεία

Η Εκπαιδευτική Αναπτυξιακή ΠΛΟΗΓΟΣ θα προχωρήσει στην πρόσληψη διερμηνέα Αραβικών/Πολιτισμικού Διαμεσολαβητή στην περιοχή της Σητείας, στο πλαίσιο υλοποίησης προγραμμάτων στήριξης αιτούντων άσυλο, προσφύγων και μεταναστών.

Η διαδικασία υποβολής αιτήσεων λήγει στις 19/11/2019.

Για την Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος και την Αίτηση υποψηφίου μπορείτε ν’ ακολουθήσετε τους παρακάτω συνδέσμους:

Πρόσκληση

Αίτηση

Προσωπικό για τη «Μονάδα Στήριξης Γυναικείας Χειροτεχνίας Κρήτης» στο Ηράκλειο

Στην πρόσληψη ενός Γεωπόνου TΕ και ενός Ειδικού Εφαρμογών Πληροφορικής με πολυμέσα (ΙΕΚ) με σχέση Εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου, πλήρους απασχόλησης, διάρκειας ενός έτους, θα προχωρήσει η εταιρεία, στο πλαίσιο υλοποίησης του προγράμματος «Μονάδα Στήριξης Γυναικείας Χειροτεχνίας Κρήτης».

Η διαδικασία υποβολής αιτήσεων λήγει στις 19/11/2019.

Για την Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος και την Αίτηση υποψηφίου μπορείτε ν’ ακολουθήσετε τους παρακάτω συνδέσμους:

10288 04-11-2019

Αίτηση