Επιλογή Σελίδας

Δράσεις ενάντια στον κοινωνικό αποκλεισμό

Η ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΠΛΟΗΓΟΣ έχει οργανώσει ειδικό τομέα για την ανάπτυξη δράσεων υποστήριξης των ομάδων του πληθυσμού που υφίστανται αποκλεισμό από την αγορά εργασίας.  Ο τομέας αναπτύσσει δραστηριότητες που αφορούν σε:

 • Φυλακισμένους, αποφυλακισμένους
 • Ανήλικους παραβάτες
 • Άτομα με γλωσσικές πολιτισμικές και θρησκευτικές ιδιαιτερότητες
 • Αρχηγούς μονογονεϊκών οικογενειών
 • Κάτοικοι ορεινών και απομακρυσμένων περιοχών

Η δράση της εταιρείας περιλαμβάνει πολυδιάστατες και ολοκληρωμένες παρεμβάσεις, όπως:

 • Προκατάρτιση – Κατάρτιση
 • Προώθηση στην απασχόληση / τοποθέτηση στην αγορά εργασίας
 • Συνοδευτικές υποστηρικτικές υπηρεσίες

Οι παρεμβάσεις αυτές οργανώνονται από την ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΠΛΟΗΓΟΣ σε συνεργασία με ένα ευρύτερο δίκτυο Κοινωνικών Φορέων και με την υποστήριξη εξειδικευμένων επιστημόνων, Ψυχολόγων, Κοινωνιολόγων κλπ.

Η ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΠΛΟΗΓΟΣ   κατάρτισε  227 άτομα για 4.800 ώρες  και 66.200 ώρες σπουδών στις συγκεκριμένες κοινωνικές ομάδες. Ο αριθμός των προγραμμάτων ανά κατηγορία ατόμων, έχει ως εξής:

 • Κάτοικοι Ορεινών και απομακρυσμένων Περιοχών: Έχει υλοποιήσει τέσσερα ολοκληρωμένα προγράμματα για κατοίκους ορεινών και απομακρυσμένων περιοχών που αφορούσαν συνολικά 57 άτομα για  1250 ώρες και 17.250 ώρες σπουδών. Τα προγράμματα που υλοποιήθηκαν στα Ανώγεια είναι οι «Νέες Τεχνικές στην Παραγωγή Κεραμικών Προϊόντων» (προκατάρτιση και κατάρτιση) και στον Κρουσώνα «Η Κρητική Παραδοσιακή Ζωή ως Τουριστικός Πόρος» (προκατάρτιση και κατάρτιση).
 • Αρχηγοί Μονογονεϊκών Οικογενειών: Η ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΠΛΟΗΓΟΣ έχει υλοποιήσει ένα ολοκληρωμένο πρόγραμμα για γυναίκες αρχηγούς μονογονεϊκών οικογενειών (προκατάρτιση, κατάρτιση), ενώ ασχολήθηκε και με την προώθηση στην απασχόληση. Συμμετείχαν συνολικά 21 άτομα για   550 ώρες και 5600 ώρες σπουδών. Το πρόγραμμα υλοποιήθηκε στο Ηράκλειο και το αντικείμενο ήταν «Μικροτεχνία-Μικροκατασκευές».
 • Φυλακισμένοι – Αποφυλακισμένοι – Ανήλικοι παραβάτες:  Έχει υλοποιήσει οκτώ παρεμβάσεις χωρίς τις ενέργειες προώθησης στην αγορά εργασίας που αφορούσαν οι τέσσερις την κλειστή φυλακή Αλικαρνασσού και οι τέσσερις ανήλικους παραβάτες. Μάλιστα τα προγράμματα των ανήλικων παραβατών ήταν και τα μοναδικά που έχουν υλοποιηθεί σε επίπεδο Περιφέρειας. Το σύνολο των παρεμβάσεων αφορούσε   121 άτομα για 2.400 ώρες και  34.950  ώρες σπουδών. Ειδικότερα, οι έγκλειστοι στις φυλακές Αλικαρνασσού εκπαιδεύτηκαν στα αντικείμενα «Αντίγραφα Μουσειακών Αντικειμένων», «Σχεδιασμός, Κατασκευή και Προώθηση Προϊόντων Κεραμικής» και «Σχεδιασμός, Κατασκευή και Προώθηση Παιδικών Παιχνιδιών με Παραδοσιακά Υλικά και Τεχνικές» ενώ οι ανήλικοι παραβάτες στα τμήματα που δημιουργήθηκαν στο Ηράκλειο εκπαιδεύτηκαν ως «Τεχνίτες Επισκευής Δικύκλων»
 • Άτομα με πολιτιστικές και θρησκευτικές ιδιαιτερότητες: Υλοποίησε ολοκληρωμένο πρόγραμμα παρέμβασης στον μεγάλο και μοναδικό θύλακα τσιγγάνων που βρίσκεται στη Νέα Αλικαρνασσό Ηρακλείου. Αφορούσε σε 28 γυναίκες του καταυλισμού τσιγγάνων Αλικαρνασσού για 600 ώρες και 8400 ώρες σπουδών με ενέργειες προκατάρτισης (αλφαβητισμός) κατάρτισης και προώθησης στην αγορά εργασίας. Το αντικείμενο κατάρτισης ήταν «Μεταλλοτεχνία- Κόσμημα».