Επιλογή Σελίδας

Στην οριστικοποίηση των αποτελεσμάτων επιλογής προσωπικού για την πρόσληψη τεσσάρων ατόμων προχώρησε η  Εκπαιδευτική Αναπτυξιακή ΠΛΟΗΓΟΣ.

Η περίοδος των ενστάσεων έληξε χωρίς να υποβληθεί καμία αίτηση επανεξέτασης των αποτελεσμάτων, επομένως οριστικοποιούνται οι προσωρινοί πίνακες.

Οι επιτυχόντες θα ενημερωθούν από την εταιρεία.