Επιλογή Σελίδας

Παρατείνεται η προθεσμία υποβολής αιτήσεων για την πρόσληψη διερμηνέα Σορανί-Κιρμαντζί/ Πολιτισμικού Διαμεσολαβητή στο Ηράκλειο και διερμηνέα Αραβικών/ Πολιτισμικού Διαμεσολαβητή στη Σητεία για τις ανάγκες του προγράμματος ESTIA – Πρόγραμμα Στέγασης Αιτούντων Άσυλο σε διαμερίσματα στην Κρήτη (GRC01/2019/0000000194).

Το πρόγραμμα υλοποιείται με συντονιστή την Αναπτυξιακή Ηρακλείου και τοπικό εταίρο για το Ηράκλειο και τη Σητεία την Εκπαιδευτική Αναπτυξιακή ΠΛΟΗΓΟΣ.

Η προθεσμία υποβολής αιτήσεων λήγει στις 9 Δεκεμβρίου 2019.

Από τους παρακάτω συνδέσμους μπορείτε να αντλήσετε τις Προσκλήσεις Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος και την Αίτηση υποψηφίου:

Διερμηνέας Σορανί- Κιρμαντζί

Διερμηνέας Αραβικών

Αίτηση