Επιλογή Σελίδας

Γυναικεία Χειροτεχνία

Η Γυναικεία Κρητική Χειροτεχνία – Η Τέχνη που αφηγείται και ταξιδεύει την ταυτότητα μας σε όλο τον κόσμο

Η σημαντικότητα της χειροτεχνίας στη σύγχρονη εποχή – Δεν είναι τυχαίο αυτό που πολλοί υποστηρίζουν σήμερα, ότι δηλαδή η επόμενη βιομηχανική επανάσταση θα χαρακτηρίζεται αφενός μεν από μία νέα γενιά μικρών επιχειρήσεων πολύ υψηλής τεχνολογίας αφετέρου δε από μικρές χειροτεχνικές επιχειρήσεις που θα προσφέρουν καινοτομικά προσωποποιημένα προϊόντα- αντικείμενα σε περιορισμένες ποσότητες .

Σ’ αυτή τη νέα -αυριανή πραγματικότητα ζητείται από τον κόσμο της χειροτεχνίας να καλύψει ”νέες ανάγκες” που όμως κατά βάθος είναι παλιές . Όπως παλιές είναι οι ανάγκες που συνδέονται με την απόκτηση ενός αντικειμένου που ”μιλάει για μας” , που ”μας εκφράζει”, που αποτελεί ”τη συνέχεια του χαρακτήρα μας, του γούστου μας ,των απόψεών μας ,του τρόπου σκέψης μας” , αυτό δηλαδή που μας συνδέει με κάτι που ”δεν το πετάμε εύκολα” αφού έχουμε ”σχέση” μαζί του η  το χρειαζόμαστε .

Η ΧΕΙΡΟΤΕΧΝΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ  – είναι το πάθος που δίνει μορφή και περιεχόμενο στις ιδέες ενώ,

 • δημιουργεi ταυτότητα, τόπων , ανθρώπων , προϊόντων
 • ερμηνεύει  το παρελθόν και την κληρονομιά ενός τόπου
 • μεταδίδει  γνώσεις και παραδόσεις από γενιά σε γενιά
 • μεταμορφώνει  ιδέες, υλικά ,φαντασία ,φυσικούς πόρους ,σε προσωποποιημένα προϊόντα και αντικείμενα
 • αναδεικνύει  ταλέντα , ικανότητες , δυναμικές και αξίες
 • επιμορφώνει τροφοδοτώντας και αυξάνοντας γνώσεις, ικανότητες και αυτοεκτίμηση
 • διατηρεί  ένα ”διαχρονικό διάλογο” μεταξύ Πνεύματος και Χεριών
 • καινοτομεί  συνδέοντας τέχνες , παραδόσεις , νέες τεχνολογίες
 • πρωτοτυπεί ικανοποιώντας λειτουργικές και αισθητικές ανάγκες
 • προτείνει  ένα άλλο μοντέλο, το μοντέλο της αξίας του χειροποίητου
 • απασχολεί νέες και νέους συνδέοντας τις/τους με τον πολιτισμό και την ποιοτική εργασία 
 • στηρίζει την τοπική οικονομία (παλιά επαγγέλματα για μία νέα οικονομία )
 • αξιοποιεί την δημιουργικότητα ,την κυκλική οικονομία (επαναχρησιμοποίηση υλικών) , τις νέες τεχνολογίες

 Το ‘’ΞΕΡΩ ΝΑ ΚΑΝΩ ΜΕ ΤΑ ΧΕΡΙΑ’’ – είναι ένα σύνολο ικανοτήτων , μια ‘’κιβωτός αξιών και παραδόσεων’’  και ένα  ‘’πολιτιστικό κεφάλαιο’’, για τον τόπο.  Ειδικότερα, τη Γυναικεία Χειροτεχνική δραστηριότητα μπορούμε συνολικά να την εξετάσουμε ως :

 • Δημιουργική Χειροτεχνία         –  η παραδοσιακή, η αειφορική, η πράσινη μεταποίηση
 • Χειροτεχνία της ‘’ανάκτησης’’  –   η κυκλική οικονομία της επανάχρησης υλικών
 • ‘’Ψηφιακή’’ χειροτεχνία            –   η χειροτεχνία που συνδέει (με ψηφιακά μέσα ) το χθες με το αύριο.

Μέσα από μία τέτοια οπτική αντιλαμβανόμαστε τη χειροτεχνική διαδικασία όχι μόνο ως μία οικονομική και παραγωγική δραστηριότητα αλλά και ως ένα έθνο-ανθρωπολογικό φαινόμενο με κοινωνικές και πολιτιστικές παραμέτρους που χαρακτηρίζουν τη ζωή και την ταυτότητα  ανθρώπων που ζουν και παράγουν σε ένα τόπο .

Υιοθετώντας αυτόν τον σημαντικό ρόλο της χειροτεχνίας και της άμεσης σύνδεσής της με την ταυτότητα του τόπου μας , της Κρήτης , καλούμαστε σήμερα να σκεφτούμε και να σχεδιάσουμε με όρους μέλλοντος λαμβάνοντας μέτρα για τη στήριξη και προστασία της κληρονομιάς αυτής αλλά και της σύγχρονης οργάνωση της. Κι αυτό γιατί λέξεις -έννοιες όπως ταυτότητα , αυθεντικότητα ελκυστικότητα , ποιότητα , κλπ., αποτελούν πλέον σημαντικούς ”αναπτυξιακούς πόρους” , για την Κρήτη .

Η επιλογή παρέμβασης του ΠΛΟΗΓΟΥ στον χώρο της γυναικείας χειροτεχνίας στην Κρήτη, εντάσσεται στις προσπάθειες ανάδειξης «ανάδειξης και στήριξης» των δυναμικών που διαθέτει η Κρήτη , υιοθετώντας στους σχεδιασμούς μας το μοντέλο της «ενδογενούς ανάπτυξης»  ως απάντηση και ‘’δημιουργική αντίδραση’’ στις προκλήσεις και τα αδιέξοδα της κρίσης.

Στα πλαίσια αυτά, με χρηματοδοτική στήριξη της Περιφέρειας Δημιουργήσαμε και Λειτουργούμε τη «Μονάδα Στήριξης της Γυναικείας Χειροτεχνικής δραστηριότητας στην Κρήτη».  Η στήριξη αυτή της Περιφέρειας Κρήτης σηματοδοτεί έμπρακτα το ενδιαφέρον της για μία ”από τα κάτω” οργάνωση των Τοπικών Δυνάμεων και Δυνατοτήτων καθώς και την αναγκαιότητα σύνδεσης διαφορετικών χώρων και τομέων όπως ο πρωτογενής , ο τουρισμός και ο πολιτισμός , με στόχευση  μια συνολικά ποιοτικότερη Κρητική προσφορά .

Η Παρέμβαση αφορά στη Χαρτογράφηση -αποτύπωση ύπαρξης και λειτουργίας γυναικείων χειροτεχνικών μονάδων σε επίπεδο Κρήτης, Χάραξη ”διαδρομών γυναικείας χειροτεχνίας” και σύνδεσής τους με την τοπική και τουριστική αγορά, Δημιουργία Ηλεκτρονικής Σελίδας και ” Ψηφιακό Χάρτη” απεικόνισης των προαναφερόμενων διαδρομών, Σχεδιασμό και Οργάνωση προγραμμάτων στοχευόμενης Επιμόρφωσης γυναικών στην εκμάθηση παραδοσιακών τεχνών κι επαγγελμάτων, Διοργάνωση Ενημερωτικών ημερίδων, εκδηλώσεων , συναντήσεων σχετικών με τη γυναικεία χειροτεχνία και τέλος Παροχή Συμβουλευτικών Υπηρεσιών προετοιμασίας και ανάπτυξης χειροτεχνικών δραστηριοτήτων σε ομάδες γυναικών η μεμονωμένων περιπτώσεων καθώς και συνεργασία με φορείς-εκπροσώπους του χώρου τους.

 Για όλους εμάς στον «ΠΛΟΗΓΟ EΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ-ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ»  ο τόπος, η τέχνη , η ταυτότητα , αποτελούν τα «υλικά ύφανσης» της νέας Οικονομίας που θέλουμε.

Η Εκπαιδευτική Αναπτυξιακή ΠΛΟΗΓΟΣ στο πλαίσιο του προγράμματος «Δημιουργία Μονάδας Στήριξης της Γυναικείας Χειροτεχνίας» με κωδικό 2018ΕΠ40200003, σας καλεί να υποβάλετε οικονομική προσφορά για τη δημιουργία ψηφιακού εκθετηρίου – Υποέργο 6 – ( e Έκθεση ) προϊόντων γυναικείας χειροτεχνίας Κρήτης, έπειτα από πρόσκληση υποβολής οικονομικής προσφοράς η οποία επισυνάπτεται .

Παρακαλώ όπως υποβάλετε τις προσφορές σας, με βάση τους όρους της παραπάνω πρόσκλησης.

Κατεβάστε την πρόσκληση εδώ.