Επιλογή Σελίδας

ESTIA – Στέγαση αιτούντων άσυλο στην Κρήτη

Ο ΠΛΟΗΓΟΣ συμμετέχει σε σύμπραξη φορέων με συντονιστή εταίρο την Αναπτυξιακή Ηρακλείου, που υλοποιεί το πρόγραμμα ESTIA της Ύπατης Αρμοστείας του ΟΗΕ για τους πρόσφυγες που χρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση.

Το πρόγραμμα υλοποιείται από τον Απρίλιο του 2017 και  περιλαμβάνει:

1. Το Υποέργο ESTIA -Στέγαση Αιτούντων Άσυλο στην Κρήτη με δράσεις:

 • Στέγαση των οικογενειών των προσφύγων σε πλήρως εξοπλισμένες κατοικίες
 • Ενέργειες παρέμβασης στην κοινότητα
 • Ψυχοκοινωνική στήριξη ωφελούμενων προσφύγων
 • Ένταξη των παιδιών και των εφήβων στο σύστημα εκπαίδευσης
 • Στήριξη για την πρόσβαση σε όλες τις βαθμίδες του Εθνικού Συστήματος Υγείας

 

 1. Το Υποέργο: Πιλοτικό Πρόγραμμα Υποστηριζόμενης Ανεξάρτητης Διαβίωσης Ασυνόδευτων Ανηλίκων με δράσεις:
 • Στέγαση των ασυνόδευτων εφήβων σε κατοικίες με προστατευμένο πλαίσιο
 • Συμβουλευτική στήριξη – καθοδήγηση για ανάπτυξη δεξιοτήτων ζωής και αυτονομίας προ της ενηλικίωσης
 • Μαθήματα εκμάθησης ελληνικής γλώσσας
 • Ένταξη των εφήβων στην Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση ή τις αντίστοιχες επαγγελματικές σχολές
 • Επαγγελματική Συμβουλευτική με σκοπό την ένταξη και την αυτονόμηση τους
 • Σύνδεση με επιχειρήσεις για επαγγελματική αποκατάσταση

Για την υλοποίηση των παραπάνω δράσεων απασχολούνται στον ΠΛΟΗΓΟ περίπου πενήντα (50 ) άτομα προσωπικό (κοινωνικοί επιστήμονες, οικονομολόγοι, διερμηνείς, επόπτες φιλοξενίας, οδηγοί κλπ).

Το Πρόγραμμα ESTIA, Στήριξη έκτακτης ανάγκης για την ένταξη και τη στέγαση, υλοποιείται από την Ύπατη Αρμοστεία του ΟΗΕ για τους Πρόσφυγες (UNHCR) και χρηματοδοτείται από την Πολιτική Προστασία και Ανθρωπιστική Βοήθεια της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ECHO).