Επιλογή Σελίδας

Αυτοχρηματοδοτούμενο πρόγραμμα διά βίου μάθησης
«Δόμηση με πηλό – Τεχνικές κατασκευής – Αειφόρος Σχεδιασμός»

Η δόμηση με ωμό πηλό αποτελεί έναν από τους πιο διαδεδομένους τρόπους οικοδομικής από τους αρχαίους χρόνους σε όλον τον κόσμο. Στη σύγχρονη εποχή έχουν εντοπιστεί και επανεκτιμηθεί τα σημαντικά αειφόρα χαρακτηριστικά της. Η «πηλΟίκο» α.μ.κ.ε. σε συνεργασία με την Εκπαιδευτική Αναπτυξιακή «ΠΛΟΗΓΟΣ» στo πλαίσιo εγκεκριμένου προγράμματος δια βίου μάθησης από το υπουργείο παιδείας οργανώνει Πρόγραμμα Κατάρτισης με θέμα: «Δόμηση με πηλό. Τεχνικές κατασκευής – Αειφόρος Σχεδιασμός».

Aπευθύνεται σε Αρχιτέκτονες, Πολιτικούς Μηχανικούς, αποφοίτους ΤΕΙ δομικών έργων, ανακαίνισης και αποκατάστασης κτιρίων, διακοσμητές, καθώς και σε τελειόφοιτους φοιτητές αντίστοιχων σχολών.

Σκοπός του προγράμματος:
Σκοπός του προγράμματος είναι η παροχή κριτικής γνώσης μέσα από θεωρητική και εργαστηριακή εκπαίδευση σε επαγγελματίες του κατασκευαστικού κλάδου, ώστε να είναι σε θέση να εφαρμόσουν το υλικό αυτό σε τεχνικά έργα.

Η κατάρτιση των συμμετεχόντων εστιάζεται στην:
1. Αναγνώριση του ωμού πηλού σαν υλικό δόμησης και αξιολόγηση των φυσικών, χημικών και μηχανικών χαρακτηριστικών του.
2. Γνωριμία με την παραδοσιακή και τη σύγχρονη Αρχιτεκτονική με ωμό πηλό.
3. Εφαρμογή διαφορετικών τεχνικών δόμησης: ωμοπλινθοδομή, πατητή γη, τσατμάς, ελαφροπηλός, πηλοκονιάματα κ.α.
4. Θεωρητικές και τεχνικές γνώσεις αποκατάστασης, συντήρησης και επανάχρησης κτιρίων από ωμό πηλό.
5. Προσέγγιση διαφόρων ειδικών προβλημάτων.
6. Εξοικείωση με το σχετικό Εθνικό, Ευρωπαϊκό και Διεθνές Νομικό πλαίσιο.

Διάρκεια:
H διάρκεια του Σχολείου είναι 25 ώρες θεωρητική εκπαίδευση και 25 ώρες εργαστηριακή εκπαίδευση.

Χρόνος:
H θεωρητική εκπαίδευση θα γίνει online από τις 6-5-2022 έως τις 22-5-2022.
Η εργαστηριακή εκπαίδευση θα πραγματοποιηθεί τον Ιούλιο του 2022 στα Χανιά Κρήτης σε ειδικά διαμορφωμένο και εξοπλισμένο χώρο.

Κόστος:
Θεωρητική Εκπαίδευση*: 160€
Εργαστηριακή Εκπαίδευση: 160€

Η πληρωμή του συνολικού κόστους (320€) μπορεί να γίνει σε 2 δόσεις:
1η δόση (160€): έως 6/5/2022
2η δόση (160€): έως την ημερομηνία έναρξης του εργαστηρίου

Έκπτωση για φοιτητές και ανέργους: 290€ (ή 145€ για τη θεωρητική εκπαίδευση)

Μέγιστος αριθμός συμμετεχόντων ανά τμήμα: 22

* Μπορεί να γίνει εγγραφή και πληρωμή μόνο για το θεωρητικό μέρος του προγράμματος. Οι συμμετέχοντες θα λάβουν απλή βεβαίωση παρακολούθησης.