Επιλογή Σελίδας

Χάρτης Χειροτεχνικών Μονάδων Περιφέρειας Κρήτης

Τίτλος έργου: Δημιουργία Μονάδας Στήριξης της Γυναικείας Χειροτεχνίας

Χρηματοδότηση: Περιφέρεια Κρήτης - Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων

ΔΡΑΣΗ 2 : Χάραξη ''διαδρομών γυναικείας χειροτεχνίας'' και σύνδεσής τους με την τοπική και τουριστική αγορά   της Κρήτης 

Η χάραξη ''διαδρομών γυναικείας χειροτεχνίας'', στο πλαίσιο του παρόντος προγράμματος, νοείται ως μια σημαντική στρατηγική επιλογή για την  ανάδειξη της ''ταυτότητας'' πολλών περιοχών της Κρήτης αλλά και ως ένας ''συγκροτημένος χώρος'' προς αξιοποίηση,για την τοπική οικονομία ,την απασχόληση και τον ποιοτικό εμπλουτισμό της κρητικής τουριστικής προσφοράς.

Μέσα από τη χάραξη των διαδρομών αυτών δημιουργούνται ουσιαστικές προϋποθέσεις ανάδειξης και αξιοποίησης τις χειροτεχνικής προσφοράς της Κρήτης , ενώ έρχονται οι διαδρομές αυτές να λειτουργήσουν και ως κίνητρο για πρωτοβουλίες τοπικών συνεργειών-συνεργασιών καθώς και  οργάνωσης της γυναικείας μικρό -επιχειρηματικότητας .

 ΔΡΑΣΗ 3 : Δημιουργία Ηλεκτρονικής Σελίδας και ''Ψηφιακού Χάρτη'' απεικόνισης των προαναφερόμενων διαδρομών 

Η επιλογή ''πόλων συγκέντρωσης'' γυναικείας χειροτεχνίας σε όλη την Κρήτη  και ο σχεδιασμός τους στη λογική των ''θεματικών διαδρομών'', αποτυπώθηκε  στο παρόν "Ψηφιακό Χάρτη" έτσι ώστε να επιτρέψει με τον πλέον άμεσο τρόπο την ''ανακάλυψη'' των γυναικείων χειροτεχνικών επιχειρήσεων, των προϊόντων τους αλλά και των περιοχών στις οποίες βρίσκονται και δραστηριοποιούνται.