Επιλογή Σελίδας

Πρόγραμμα Στήριξης Επιστημόνων – Ελεύθερων Επαγγελματιών πληττόμενων από τον Covid19

Το ΚΔΒΜ Εκπαιδευτική Αναπτυξιακή ΠΛΟΗΓΟΣ υλοποιεί «Πρόγραμμα Στήριξης Επιστημόνων – Ελεύθερων Επαγγελματιών πληττόμενων από τον Covid19» με προθεσμία αιτήσεων έως τη Δευτέρα 20 Απριλίου 2020 και ώρα 15:00.

Αντικείμενο της πράξης αποτελεί η παροχή εκπαιδευτικών vouchers σε 180.342 επιστήμονες – ελεύθερους επαγγελματίες με στόχο την ενίσχυσή τους με προσόντα και δεξιότητες που αποτελούν εργαλεία για την αναβάθμιση της ποιότητας και της παραγωγικότητας της εργασίας τους. Στόχος είναι οι κλαδοι των επιστημόνων – ελευθέρων επαγγελματιών που είναι επιλέξιμοι στην εν λόγω πρόσκληση να βελτιώσουν τις ψηφιακές τους δεξιότητες και να προσαρμοστούν νέες τεχνολογικές εξελίξεις, καθώς οι εν λόγω επαγγελματικές ομάδες θα τύχουν άμεσης υποστήριξης λόγω της μείωσης της επαγγελματικής τους ύλης που προκλήθηκε από την πανδημία του COVID-19.

Απαραίτητα δικαιολογητικά

Για να ολοκληρωθεί η διαδικασία θα πρέπει να αποσταλούν στο email:info@ploigos-ea.gr,  σε μορφή pdf ή word ή jpg τα εξής δικαιολογητικά:

 1. Τυποποιημένη εξουσιοδότηση (Παράρτημα ΙΙ) (κατεβάστε την Εξουσιοδότηση)
 2. Αντίγραφο αστυνομικής ταυτότητας (2 όψεις) ή διαβατηρίου
 3. Στοιχεία IBAN του ωφελούμενου (εκτύπωση από το λογαριασμό Τραπέζης του ωφελούμενου)
 4. Εκτύπωση του ενεργού κύριου ΚΑΔ του ωφελούμενου μέσα από το taxisnet (από την εξής διαδρομή: προσωποποιημένη πληροφόρηση/στοιχεία Μητρώου επιχείρησης)

Επιλέξιμοι κλάδοι – Επαγγέλματα

 • Δικηγόροι, ελεύθεροι επαγγελματίες ή με έμμισθη εντολή, καθώς και οι ασκούμενοι δικηγόροι, συμβολαιογράφοι, δικαστικοί επιμελητές
 • Μηχανικοί όλων των ειδικοτήτων
 • Οικονομολόγοι/λογιστές ανεξαρτήτως τάξεως
 • Εκπαιδευτικοί όλων των ειδικοτήτων
 • Ιατροί όλων των ειδικοτήτων
 • Ερευνητές ανεξαρτήτως ερευνητικού κλάδου

Για να δείτε τους επιλέξιμους κωδικούς ΚΑΔ πατήστε εδώ

Εκδήλωση Ενδιαφέροντος

Για εκδήλωση ενδιαφέροντος, παρακαλώ συμπληρώστε τη Φόρμα συμμετοχής που βρίσκεται στο τέλος της ανακοίνωσης.  Με την ανακοίνωση του προγράμματος θα επικοινωνήσουμε άμεσα μαζί σας για την υποβολή.

Διάρκεια εκπαίδευσης

Εκατό (100) ώρες με μέθοδο της ασύγχρονης* τηλεκατάρτισης.

*παρακολούθηση προγράμματος με μελέτη εκπαιδευτικού υλικού εντός εκπαιδευτικής πλατφόρμας σε χρόνο που επιθυμεί ο ωφελούμενος, οποιαδήποτε ώρα και ημέρα

Εκπαιδευτικό επίδομα

Κάθε ωφελούμενος θα λάβει εκπαιδευτικό επίδομα 600 € (σε 2 δόσεις).

Α’ Δόση: 400€ με την ενεργοποίηση της επιταγής κατάρτισης
Β’ Δόση: 200€ με την ολοκλήρωση του προγράμματος κατάρτισης, ανεξαρτήτως της συμμετοχής στις συνδεόμενες με αυτό υπηρεσίες πιστοποίησης γνώσεων και δεξιοτήτων.

Σημείωση: Το σύνολο του εκπαιδευτικού επιδόματος είναι 600€, το οποίο είναι αφορολόγητο, ακατάσχετο και μη συμψηφιστέο.

Αντικείμενα κατάρτισης

 1. Προστασία προσωπικών δεδομένων (GDPR/DPO)
 2. Δημόσιοι Ηλεκτρονικοί Διαγωνισμοί
 3. Ηλεκτρονικό Εμπόριο-Ηλεκτρονικές Συναλλαγές με σύγχρονα λογισμικά και εργαλεία
 4. Βασικές Ψηφιακές Δεξιότητες σε λογισμικά τςη πλέον πρόσφατης περιόδου
 5. Σύγχρονες ψηφιακές εφαρμογές/ Ψηφιακή υπογραφή – Ψηφιακά πιστοποιητικά – Ψηφιακή ανταπόκριση με το δημόσιο/ Τηλεργασία & Τηλεδιάσκεψη
 6. Τεχνικός προγραμματισμού έξυπνων κτιρίων (SMART BUILDINGS)
 7. Διαχείριση έργων & Διαδικτυακή Συνεργασία
 8. Σύγχρονες εκπαιδευτικές τεχνικές σε ψηφιακό περιβάλλον
 9. Μέτρα πρόληψης και ελέγχου λοιμώξεων που σχετίζονται με χώρους παροχής φροντίδας υγείας
 10. Χρήση τεχνικών και εργαλείων προώθησης μέσα από τη χρήση μέσων κοινωνικής δικτύωσης

Δείτε αναλυτικά τα αντικείμενα τηλεκατάρτισης

Πιστοποίηση

Η συμμετοχή στις εξετάσεις πιστοποίησης γνώσεων και δεξιοτήτων είναι προαιρετική, χωρίς οικονομική επιβάρυνση για τους συμμετέχοντες.

Επικοινωνία

ΗΡΑΚΛΕΙΟ
Καστελλιανάκη Ειρήνη
Καλουδάκη Στυλιανή
Λ. 62 Μαρτύρων 146 Ηράκλειο | 2810792207-2810791166
info@ploigos-ea.gr

ΣΗΤΕΙΑ ΛΑΣΙΘΙΟΥ
Σκαρβελάκης Γεώργιος
Έξω Μουλιανά Σητείας | 6974086492
kekmoulianon@yahoo.gr

Η Δράση χρηματοδοτείται από εθνικούς πόρους και δύναται να συγχρηματοδοτηθεί από το Ε.Π. “Ανταγωνιστικότητα Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία”, με πόρους της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο). https://elearning.yeka.gr

Φόρμα συμμετοχής σε προγράμματα κατάρτισης επιστημόνων