Επιλογή Σελίδας

Πολιτική Απορρήτου

H ιστοσελίδα ploigos-ea.gr (“Ιστοσελίδα“) δεσμεύεται για την προστασία των προσωπικών σας δεδομένων. Ως εκ τούτου, λαμβάνει τα απαραίτητα και αναλογικά μέτρα για την προστασία, την ασφάλεια και τη διατήρηση της ακεραιότητας και της διαθεσιμότητας των δεδομένων σας.

Χρησιμοποιώντας την Ιστοσελίδα μας αποδέχεστε τους όρους αυτής της Πολιτικής Απορρήτου. Εάν δεν συμφωνείτε με τους όρους αυτής της Πολιτικής Απορρήτου, δεν πρέπει να χρησιμοποιείτε την ιστοσελίδα. Η χρήση της ιστοσελίδας μας μετά από κάθε καταχώρηση αλλαγών σε αυτήν την Πολιτική Απορρήτου σημαίνει ότι αποδέχεστε αυτές τις αλλαγές.

1. Δεδομένα που συλλέγουμε από εσάς

Προκειμένου να μπορέσουμε να σας παρέχουμε τις υπηρεσίας μας και να προσφέρουμε τις συμβουλές μας μέσω συνδρομής συλλέγουμε τα παρακάτω δεδομένα:

ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ
Δεδομένα επικοινωνίας
 • Όνομα
 • Διεύθυνση Email
Για την εγγραφή στο Μητρώο συνεργατών
 • Ονοματεπώνυμο Νόμιμου Εκπροσώπου
 • Ονοματεπώνυμο Υπεύθυνου Επικοινωνίας
 • Ταχυδρομική Διεύθυνση
 • Τηλέφωνα επικοινωνίας
 • Email

 

Φόρμα εκδήλωσης ενδιαφέροντος για επιδοτούμενα προγράμματα κατάρτισης
 • Ονοματεπώνυμο
 • Ημερομηνία Γέννησης
 • Α.Φ.Μ
 • Καθεστώς εργασίας
 • Κινητό Τηλέφωνο
 • Σταθερό Τηλέφωνο (προαιρετικό)
 • Email
 • Περιφέρεια
 • Επίπεδο Μόρφωσης
Φόρμα εκδήλωσης ενδιαφέροντος για προγράμματα κοινωφελούς χαρακτήρα
 • Ονοματεπώνυμο
 • Ημερομηνία Γέννησης
 • Α.Φ.Μ
 • Καθεστώς εργασίας
 • Κινητό Τηλέφωνο
 • Σταθερό Τηλέφωνο (προαιρετικό)
 • Email
 • Περιφέρεια
 • Επίπεδο Μόρφωσης
 • Α.Μ.Κ.Α.
 • Αριθμός κάρτας ανεργίας σε ισχύ
 • Φορέας Πραγματοποίησης Κοινωφελούς Εργασίας
Για την Πιστοποίηση Γνώσεων της Ορθολογικής Χρήσης Γεωργικών Φαρμάκων
 • Ονοματεπώνυμο
 • Πατρώνυμο
 • Ημερομηνία Γέννησης
 • Διεύθυνση Κατοικίας
 • Κινητό Τηλέφωνο
 • Σταθερό Τηλέφωνο(προαιρετικό)
 • Email (προαιρετικό)
 • Α.Φ.Μ
 • Ενδεχόμενα σχόλια (προαιρετικό)
Είσοδος στην ιστοσελίδα
 • Διεύθυνση IP, ημερομηνία και ώρα πρόσβασης
 • URL
 • Referrer-URL, access provider
 • Φυλλομετρητής
 • Λειτουργικό σύστημα

 

 

2. Σκοπός και νομική βάση επεξεργασίας προσωπικών δεδομένων

Χρησιμοποιούμε δεδομένα για τους ακόλουθους σκοπούς: παροχή υπηρεσιών, αναγνώριση και έλεγχο ταυτότητας, αρχειοθέτηση, βελτίωση των υπηρεσιών της ιστοσελίδας, επικοινωνία με τους χρήστες.
Οι νομικές βάσεις για την επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων βάσει του Γενικού Κανονισμού Προστασίας Δεδομένων (2016/679) είναι οι εξής:

 • Σύμβαση: η επεξεργασία είναι απαραίτητη για την εκτέλεση της σύμβασης παροχής υπηρεσιών ή για να ληφθούν μέτρα κατ’ αίτηση του χρήστη για να λάβει γνώση προγραμμάτων πριν από τη σύναψη σύμβασης.
 • Έννομο συμφέρον: η επεξεργασία είναι απαραίτητη προκειμένου η ιστοσελίδα να προστατεύσει τα έννομα συμφέροντά της.
 • Συγκατάθεση: Όταν δεν εφαρμόζεται καμία από τις ανωτέρω νομικές βάσεις, η Ιστοσελίδα, θα επεξεργάζεται προσωπικά δεδομένα των επισκεπτών με βάση τη νόμιμη συγκατάθεσή τους

3. Ελαχιστοποίηση, αποθήκευση και διαγραφή των δεδομένων

Η Εταιρία θα σας ζητά πάντα τα ελάχιστα απαιτούμενα προσωπικά σας δεδομένα. Η Εταιρεία  διατηρεί τα προσωπικά δεδομένα σας μόνο για όσο χρόνο επιβάλλεται από τους συμβατικούς όρους, σε συνδυασμό με το διάστημα που απαιτείται σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία.

4. Δεδομένα που αφορούν ανήλικους

Η Εταιρεία μας δεν επεξεργάζεται προσωπικά δεδομένα προσώπων που δεν έχουν συμπληρώσει το 18ο έτος της ηλικίας τους και διατηρεί το δικαίωμα, σε περίπτωση που διαπιστωθεί ότι οποιοδήποτε ανήλικο πρόσωπο έχει διαθέσει δεδομένα του στην Εταιρεία, χωρίς τη συγκατάθεση του νομίμου αντιπροσώπου του, να προβεί σε διαγραφή των  συγκεκριμένων δεδομένων. Εάν αντιληφθείτε ότι ανήλικο πρόσωπο έχει παράσχει δεδομένα του σε εμάς, χωρίς την συγκατάθεση του νομίμου αντιπροσώπου του, παρακαλούμε όπως επικοινωνήσετε μαζί μας.

Επιπλέον δεδομένα επικοινωνίας που μας παρέχετε με τη συγκατάθεσή σας  προκειμένου να λαμβάνει πληροφοριακό υλικό από την ιστοσελίδα, τα διατηρούμε μέχρι την ανάκληση της σχετικής συγκατάθεσης.

5. Αποδέκτες δεδομένων

Τα δεδομένα σας τα διαβιβάζουμε σε τρίτα μέρη-εκτελούντες την επεξεργασία, όταν είναι απαραίτητο για το σκοπό αποκλειστικά της παροχής των υπηρεσιών μας. Μπορεί να χρειαστεί να είναι διαθέσιμα στο προσωπικό της Εκπαιδευτικής Αναπτυξιακής ΠΛΟΗΓΟΣ και τον τεχνικό της ιστοσελίδας, ο οποίος είναι εξωτερικός συνεργάτης. Όλα τα μέρη δεσμεύονται με υποχρέωση τήρησης κανόνων εμπιστευτικότητας και ορθής επεξεργασίας.

Επιπλέον, διαβιβάζουμε τη διεύθυνση email σας στην τρίτη εταιρεία που φιλοξενεί τους email servers.

Σημειώνεται ότι ενδέχεται να γνωστοποιηθούν προσωπικά σας δεδομένα, σε κάθε περίπτωση που είμαστε υποχρεωμένοι να τα πράξουμε βάσει της ισχύουσας νομοθεσίας ή όταν αυτό είναι απαραίτητο για τους σκοπούς των εννόμων συμφερόντων μας ή στο πλαίσιο που αυτά υπόκεινται επεξεργασίας από τους συνεργάτες μας ή τρίτα μέρη (όπως cloud services), φροντίζοντας πάντοτε να πληρούνται οι εγγυήσεις για την ασφάλεια και την προστασία τους.

6. Επικοινωνία με την ιστοσελίδα

Η επικοινωνία με την ιστοσελίδα μας γίνεται μέσω της σχετικής φόρμας που είναι διαθέσιμη.

Πρόσβαση στα μηνύματα που λαμβάνουμε στην πλατφόρμα μας έχει μόνο το εξουσιοδοτημένο προσωπικό μας, το οποίο δεσμεύεται από ρήτρες εμπιστευτικότητας ή από κανονιστική υποχρέωση τήρησης εμπιστευτικότητας.

Δεν προωθούμε σε τρίτους μηνύματα τα οποία λαμβάνουμε στην πλατφόρμα μας χωρίς τη ρητή συγκατάθεσή του αποστολέα.

Εξαίρεση αποτελούν οι περιπτώσεις κατά τις οποίες η προώθηση σε τρίτους ή μη διαγραφή των ηλεκτρονικών μηνυμάτων που λαμβάνουμε είναι απαραίτητη για την τήρηση υποχρεώσεων μας που πηγάζουν από τον νόμο ή για τη θεμελίωση, άσκηση ή υποστήριξη νομικών αξιώσεων.

Χρησιμοποιούμε παρόχους υπηρεσιών ηλεκτρονικών μηνυμάτων, οι οποίοι εδρεύουν στην Ελλάδα. Συνεπώς, τα μηνύματα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου μας υπόκεινται στη νόμιμη πρόσβαση που επιτρέπεται υπό την Ελληνική νομοθεσία.

7. Τεχνικά μέτρα ιστοσελίδας

Η ιστοσελίδα μας χρησιμοποιεί σύστημα κρυπτογράφησης (SSL) για να εξασφαλίσει μεγαλύτερη ασφάλεια κατά την πλοήγησή σας.

Η ιστοσελίδα χρησιμοποιεί τρίτους προμηθευτές και συνεργάτες φιλοξενίας για την παροχή του απαραίτητου υλικού, λογισμικού, αποθήκευσης και σχετικής τεχνολογίας που απαιτείται για τη λειτουργία της ιστοσελίδας. Η βάση δεδομένων https://www.ploigos-ea.gr αποθηκεύεται σε ασφαλείς διακομιστές που ανήκουν και λειτουργούν από την MediaHost η οποία εδρεύει στην Αθήνα. Ενδέχεται να αποθηκεύσουμε κρυπτογραφημένα αντίγραφα ασφαλείας της βάσης δεδομένων μας σε τρίτο πάροχο αποθήκευσης για να διασφαλίσουμε την ασφάλεια των δεδομένων σε περίπτωση έκτακτης ανάγκης ή καταστροφής.

8. Μέσα Κοινωνικής Δικτύωσης

Η Εταιρεία Εκπαιδευτική Αναπτυξιακή ΠΛΟΗΓΟΣ χρησιμοποιεί τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης για να προωθήσει τη δραστηριότητά του.

Όταν χρησιμοποιείτε τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης για να έρθετε σε επαφή με την ιστοσελίδα μας, η παρούσα πολιτική δεν εφαρμόζεται. Αντιθέτως η επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων υπόκειται στη πολιτική απορρήτου των εν λόγω μέσων κοινωνικής δικτύωσης. Σας συμβουλεύουμε να διαβάσετε προσεκτικά την πολιτική απορρήτου των μέσων κοινωνικής δικτύωσης πριν τα χρησιμοποιήσετε.

Έχετε τα παρακάτω δικαιώματα σχετικά με τα προσωπικά σας δεδομένα
Δικαίωμα ενημέρωσης Έχετε το δικαίωμα να ενημερώνεστε για τη συλλογή και χρήση των προσωπικών σας δεδομένων.
Δικαίωμα πρόσβασης Έχετε το δικαίωμα να λαμβάνετε από εμάς επιβεβαίωση για το κατά πόσον ή όχι τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που σας αφορούν υφίστανται επεξεργασία και, εάν συμβαίνει αυτό, έχετε το δικαίωμα πρόσβασης στα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα σε σύντομη, κατανοητή, διαφανή και εύκολα προσβάσιμη μορφή.
Δικαίωμα διόρθωσης Μπορείτε να ζητήσετε και εμείς θα διασφαλίσουμε ότι χωρίς αδικαιολόγητη καθυστέρηση θα προβούμε στη διόρθωση ανακριβών ή ελλιπών προσωπικών δεδομένων, μεταξύ άλλων μέσω συμπληρωματικής δήλωσης.
Δικαίωμα διαγραφής Έχετε το δικαίωμα να ζητήσετε από εμάς τη διαγραφή των προσωπικών δεδομένων που σας αφορούν, χωρίς αδικαιολόγητη καθυστέρηση και εμείς  θα προβούμε στη διαγραφή, υπό τις προϋποθέσεις που ορίζει ο νόμος.
Δικαίωμα περιορισμού της επεξεργασίας Έχετε το δικαίωμα να ζητήσετε από εμάς να περιορίσουμε τις δραστηριότητες επεξεργασίας μόνο σε συγκεκριμένους σκοπούς, υπό τις προϋποθέσεις που ορίζει ο νόμος.
Δικαίωμα εναντίωσης Δικαιούστε να αντιτάσσεστε, ανά πάσα στιγμή και για λόγους που σχετίζονται με την ιδιαίτερη κατάστασή σας, στην επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα που σας αφορούν. Εμείς δε θα υποβάλλουμε πλέον τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα σε επεξεργασία, εκτός εάν υπάρχουν επιτακτικοί και νόμιμοι λόγοι για την επεξεργασία, οι οποίοι υπερισχύουν των συμφερόντων, των δικαιωμάτων και των ελευθεριών σας ή για τη θεμελίωση, άσκηση ή υποστήριξη νομικών αξιώσεων.
Δικαίωμα στη φορητότητα των δεδομένων Έχετε το δικαίωμα να λαμβάνετε τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που σας αφορούν, και τα οποία μας έχετε παράσχει, σε δομημένο, κοινώς χρησιμοποιούμενο και αναγνώσιμο από μηχανήματα μορφότυπο, καθώς και το δικαίωμα να ζητάτε τη διαβίβαση των λόγω δεδομένων σε άλλον υπεύθυνο επεξεργασίας χωρίς αντίρρηση από εμάς υπό τις προϋποθέσεις που ορίζει ο νόμος.
Δικαίωμα απόκτησης ανθρώπινης παρέμβασης Έχετε το δικαίωμα να μην υπόκεισθε σε απόφαση που λαμβάνεται αποκλειστικά βάσει αυτοματοποιημένης επεξεργασίας, συμπεριλαμβανομένης της κατάρτισης προφίλ, η οποία παράγει έννομα αποτελέσματα που σας αφορούν ή σας επηρεάζουν σημαντικά με παρόμοιο τρόπο.

Αν έχετε οποιαδήποτε ερώτηση σχετικά με την πολιτική προστασίας προσωπικών δεδομένων ή θέλετε να ζητήσετε διευκρινίσεις ή αν επιθυμείτε να ασκήσετε οποιοδήποτε από τα δικαιώματά σας, παρακαλούμε επικοινωνήστε μαζί μας στο dpo@ploigos-ea.gr.

Θα απαντήσουμε στο αίτημά σας εντός τριάντα (30) ημερών από την παραλαβή του. Στην περίπτωση που απαιτηθεί επέκταση της ανωτέρω προθεσμίας για την διερεύνηση ή/και τη διεκπεραίωση του αιτήματός σας, θα σας ενημερώσουμε σχετικά, εξηγώντας σας τους λόγους για τους οποίους είναι απαραίτητη η επέκταση της προθεσμίας.

Σε κάθε περίπτωση, εάν αισθάνεστε ότι έχει παραβιαστεί η προστασία των προσωπικών σας δεδομένων με οποιονδήποτε τρόπο, έχετε το δικαίωμα να υποβάλετε παράπονο στην Ελληνική Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα (www.dpa.gr).

 

Τελευταία ενημέρωση: 14/04/2022