Επιλογή Σελίδας

Ολοκληρώθηκε η διαδικασία επιλογής διερμηνέα Φαρσί/ Πολιτισμικού Διαμεσολαβητή για τις ανάγκες του προγράμματος ESTIA – Πρόγραμμα Στέγασης Αιτούντων Άσυλο σε διαμερίσματα στην Κρήτη (GRC01/2019/0000000194), που υλοποιείται με συντονιστή την Αναπτυξιακή Ηρακλείου και τοπικό εταίρο για το Ηράκλειο και τη Σητεία την Εκπαιδευτική Αναπτυξιακή ΠΛΟΗΓΟΣ.

Στο πλαίσιο της Πρόσκλησης με αρ. πρωτ. 10244/14-10-2019 υποβλήθηκε μια αίτηση υποψηφίου, ο οποίος αξιολογήθηκε από την Επιτροπή Επιλογής και σύμφωνα με τις διαδικασίες της εταιρείας αποφασίστηκε η πρόσληψή του.

Το Πρόγραμμα ESTIA, Στήριξη έκτακτης ανάγκης για την ένταξη και τη στέγαση, υλοποιείται από την Ύπατη Αρμοστεία του ΟΗΕ για τους Πρόσφυγες (UNHCR) και χρηματοδοτείται από το Ταμείο Ασύλου, Μετανάστευσης και Ένταξης της Ευρωπαϊκής Ένωσης.