Επιλογή Σελίδας

Οικοτεχνία

Ο Τόπος - οι Άνθρωποι - τα Προϊόντα

Ανάδειξη και Οργάνωση του συνόλου των Υλικών και Άυλων στοιχείων που συνθέτουν τα Κρητικά Οικοτεχνικά προϊόντα, της σχέσης τους με τον τόπο, τον τοπικό πολιτισμό, το φυσικό περιβάλλον, τις παραδοσιακές τεχνικές και γνώσεις, τους ανθρώπους.

Αυτές τις αξίες θέλουμε να αναδείξουμε και να μεταμορφώσουμε σε αποτέλεσμα τόσο για τους παραγωγούς όσο και για τους καταναλωτές.

Κρητική Οικοτεχνία: Επαναπροσδιορίζοντας «από τα κάτω» ένα νέο τοπικό παραγωγικό μοντέλο.

Η προσέγγισή μας

Ο πρωτογενής τομέας της Περιφέρειας Κρήτης, σε μια εποχή με έντονα τα χαρακτηριστικά της κρίσης, μπορεί και οφείλει να δημιουργεί ευκαιρίες, λύσεις κι επαγγελματικές διεξόδους. Η στήριξη του τομέα αυτού είναι κατ’ επέκταση υπόθεση όλων.

Πιστεύουμε ότι το πρόβλημα του μικρού κλήρου που χαρακτηρίζει την παραγωγή του νησιού μας μπορεί να μετατραπεί σε δυναμικό στοιχείο αν ειδωθεί μέσα από μια άλλη οπτική. Την οπτική που, σύμφωνα με τις νέες καταναλωτικές τάσεις απαιτεί προϊόντα με υγιεινό περιεχόμενο, με γεύση, με έντονη τοπικότητα κι αυθεντικότητα, προϊόντα που χαρακτηρίζουν και χαρακτηρίζονται από τον τόπο μέσα στον οποίο παράγονται, από τους ανθρώπους που τα καλλιεργούν, τις παραδοσιακές μεθόδους και τεχνικές που τα ακολουθούν. Και βεβαίως υποστηριζόμενα όλα τα παραπάνω από μια σύγχρονη στρατηγική marketing που τα αξιοποιεί, τα αναδεικνύει και τα προβάλλει με τον πιο αποτελε­σμα­τι­κό τρόπο.

Στηρίζοντας, οργανώνοντας και αναπτύσσοντας την Οικοτεχνία, επιδιώκουμε τη στήριξη της μικρό-παραγωγής και την μεταποίησή της, την ενίσχυση της «μικρής αλυσίδας», τη δημιουργία το­πικών αγορών στη λογική «μηδέν χιλιόμετρα-μηδέν περιβαλλοντική επιβάρυνση», στην οργάνωση ομάδων καταναλωτών οικοτεχνικών προϊόντων. Παράλληλα επιδιώκουμε τη διάσωση και ανάδειξη ενός άλλου πρότυπου παραγωγής με επίκεντρο τον παραγωγό και μια παραγωγή με υγιεινά χαρακτηριστικά, γεύσης κι ασφάλειας τόσο για τους ανθρώπους του τόπου όσο και τους πολυάριθμους επισκέπτες της Κρήτης.

Ο τόπος, οι άνθρωποι, οι γνώσεις, τα προϊόντα είναι αυτά που δημιούργησαν την «Κρητική Ταυτότητα», μια ταυ­τότητα που λειτουργεί σήμερα ως «διαβατήριο» και «πρεσβευτής», τόσο για τα κρητικά προϊόντα (μεταποιημένα ή μη), όσο και για τις παρεχόμενες τουριστικές υπηρεσίες που προτείνονται στην σχετική Διεθνή αγορά.

Αυτή την προωθητική δύναμη της Οικοτεχνίας θέλουμε να υπογραμμίσουμε αφού πιστεύουμε ότι μπορεί να προσφέρει εκτός από εισοδήματα και θέσεις απασχόλησης, τη μεγέθυνση της προστιθέμενης αξίας που πα­ρά­γεται στην Κρήτη, αλλά κυρίως τη διάχυση της στην Κρητική κοινωνία.

Η στήριξη από την Περιφέρεια Κρήτης, για τη λειτουρ­γία του ΠΛΟΗΓΟΥ ως «Δομή στή­ριξης της Οικοτεχνίας», αυτές τις επιδιώξεις έρχεται να ενισχύσει, συνδυαστικά με προσπάθειες και πρωτοβουλίες άλλων φορέων, με όρους και προϋποθέσεις μακροπρόθεσμης εδραίωσης της, προς όφελος των μικρόπαραγωγών της Κρήτης.

Οι Στόχοι του προγράμματος - Ο ρόλος του ΠΛΟΗΓΟΥ ως ''Δομή Στήριξης''

Βασικός στόχος του προγράμματος είναι η στήριξη και ανάπτυξη της Οικοτεχνίας στην Κρήτη μέσω της δημιουργίας και λειτουργιάς της ”Δομής Στήριξης”.

Ο ΠΛΟΗΓΟΣ Εκπαιδευτική-Αναπτυξιακή, ως «Δομή Στήριξης», αναλαμβάνει μέσω συγκεκριμένων δράσεων και πρωτοβουλιών την στήριξη των υφιστάμενων αλλά και των εν δυνάμει νέων οικοτεχνών παρέχοντας τους ολοκληρωμένες υπηρεσίες συλλογικής ή ατομικής διάστασης, συνδυαστικά, συμπληρωματικά, υποστηρικτικά, σε σχέση με τις αρμόδιες υπηρεσίες της Περιφέρειας καθώς και άλλους τοπικούς φορείς της Κρήτης.

Μέσω της λειτουργίας της «Δομής» επιδιώκεται κυρίως η οργάνωση ενός «διασφαλισμένου ποιοτικά οικοτεχνικού τομέα», ένός «σύγχρονου συστήματος οικοτεχνίας» σε περιφερειακό επίπεδο, με διασφαλισμένες και ολοκληρωμένες υπηρεσίες, με οργάνωση τόσο των ίδιων των οικοτεχνών όσο και των αντίστοιχων καταναλωτών, με παράλληλες πρωτοβουλίες σύνδεσης της Κρητικής οικοτεχνίας με την τοπική αλλά και τη τουριστική αγορά καθώς και με τα τοπικά Ακαδημαϊκά, Τεχνολογικά και Ερευνητικά Ιδρύματα.

Σημαντική επιδίωξη θεωρείται ακόμη η δημιουργία «Δικτύου Οικοτεχνών Κρήτης» καθώς και η δημιουργία «Δικτύου Καταναλωτών» οικοτεχνικών προϊόντων, ως «εργαλεία» σύνδεσης και συναντίληψης για το κτίσιμο μιας άλλης σχέσης μεταξύ παραγωγών-μεταποιητών και καταναλωτών.

Τι είναι Οικοτεχνία; Ποιους/ες αφορά;

Σύμφωνα με το Ν.4235/2014 του ελληνι­κού κράτους, τις τροποποιήσεις του και τις σχε­τικές Υπουργικές Αποφάσεις, δίνεται η δυνατότητα στον/στην ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΑ ΑΓΡΟΤΗ-ΑΓΡΟΤΙΣΣΑ καθώς και στα μέ­λη της οικογένειας τους (επίσης αγρότες-αγρότισσες), να μεταποιούν τα αγροτικά προϊόντα της δικής τους κυρίως παραγωγής στο χώρο εκμετάλλευσης ή της αγροτικής κατοικίας τους.

           ΟΙΚΟΤΕΧΝΙΑ κατ’ επέκταση είναι  η μεταποίηση μικρής κλίμακας γεωργικών προϊόντων.

Τα οικοτεχνικά προϊόντα

 • επιτραπέζιες ελιές
 • προϊόντα με παρθένα ελαιόλαδα και διάφορα αρωματικά φυτά
 • τουρσιά (αγγούρι, πιπεριά, κλπ)
 • αποξηραμένα φρούτα
 • ξηρά φρούτα (σταφίδα, σύκα, κλπ)
 • χυμοί φρούτων
 • μουσταλευριά
 • προϊόντα με μέλι και ξηρούς καρπούς
 • παστέλια με ξηρούς καρπούς
 • μαρμελάδες
 • γλυκά κουταλιού (σταφύλι, κάστανο, πορτοκάλι, κλπ)
 • γαλακτοκομικά προϊόντα (μυζήθρα, γιαούρτι, τυρί, βούτυρο, ξινόχοντρος)
 • μπαχαρικά
 • κομπόστες
 • σάλτσες
 • πετιμέζι
 • όσπρια
 • τραχανάς
 • αρτοσκευάσματα
 • παξιμάδια
 • βουτήματα
 • ζυμαρικά, κλπ.
 • χυλοπίτες
 • πίτες
 • αρωματικά φυτά
 • αιθέρια έλαια
 • σαπούνια
 • αλείμματα
Τι προσφέρει η «Δομή Στήριξης»;

Για την επίτευξη των στόχων του προγράμ­ματος θα υλο­ποι­ηθούν δράσεις με προσανατολισμό την ολοκληρωμένη παρέμβαση τόσο σε επίπεδο παρα­γω­γικής διαδικασίας όσο και σε επίπεδο πληρο­φόρησης και ενημέρωσης κοινού και Τοπικών Φορέων/Συλλογικο­τήτων.

Οι δράσεις του Προγράμματος περιλαμβάνουν:

 • Λειτουργία του Πλοηγού ως Δομή Στήριξης για την προώθηση και ανάπτυξη της Οικοτεχνίας στην Περιφέρεια Κρήτης.
 • Ενημέρωση – Πληροφόρηση υφισταμένων και εν δυνάμει οικοτεχνών, Τοπικών φορέων ή/και Συλλογικοτήτων.
 • Επιμόρφωση – Κατάρτιση Ωφελουμένων και «Εμψυχωτών» για θέματα παρασκευής τροφίμων οικοτεχνίας.
 • Συνεργασία με Επιστημονικά Ιδρύματα της Περιφέρειας Κρήτης (Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Κρήτης)  με στόχο την επιστημονική προσέγγιση της ασφάλειας τροφίμων.
 • Συνεργασία με αρμόδιους υπηρεσιακούς και περιφερειακούς φορείς.
 • Προώθηση και ανάπτυξη οικοτεχνικών προϊόντων εντός και εκτός Περιφέρειας Κρήτης.
 • Οργάνωση οικοτεχνών σε συλλογική βάση (Δίκτυο Οικοτεχνίας).
 • Διαπεριφερειακές και Διακρατικές συνεργασίες προώθησης Οικοτεχνίας της Περιφέρειας Κρήτης.

Στο πλαίσιο υλοποίησης του Έργου «Δημιουργία Δομής Στήριξης – Ανάπτυξης της Οικοτεχνίας και της Κοινωνικής και Αλληλέγγυας Οικονομίας στην Κρήτη (Στήριξη της μικρής και πολύ μικρής Επιχειρηματικότητας)» της Περιφέρειας Κρήτης, κρίνεται αναγκαία η προμήθεια υπηρεσίας για την «Δημιουργία e – Εκθετηρίου Οικοτεχνικών Προϊόντων)».

Στα πλαίσια του προγράμματος, η Εκπαιδευτική Αναπτυξιακή ΠΛΟΗΓΟΣ προχωρά στη διαδικασία επιλογής αναδόχου για τη δημιουργία ψηφιακού εκθετηρίου e-Εκθετήριο.

Κατεβάστε την πρόσκληση εδώ.