Επιλογή Σελίδας

Η Εκπαιδευτική Αναπτυξιακή ΠΛΟΗΓΟΣ στο πλαίσιο του Έργου «Δημιουργία Δομής Στήριξης – Ανάπτυξης της Οικοτεχνίας και της Κοινωνικής και Αλληλέγγυας Οικονομίας στην Κρήτη (Στήριξη της μικρής και πολύ μικρής Επιχειρηματικότητας)», με κωδικό 2017ΕΠ4020005 σας καλεί να υποβάλετε οικονομική προσφορά για την προμήθεια υπηρεσίας για την γραφιστική επιμέλεια και εκτύπωση δυο κλαδικών οδηγών/εγχειριδίων (εγχειρίδια παραγωγής και διάθεσης Οικοτεχνικών προϊόντων/τροφίμων).

Σύμφωνα με τον Κανονισμό Προμηθειών της εταιρείας η πρόσκληση έχει σταλεί σε τρεις εγγεγραμμένους στο Μητρώο Δυνητικών Συνεργατών.

3. Πρόσκληση υποβολής οικονομικής προσφοράς