Επιλογή Σελίδας

Η Εκπαιδευτική Αναπτυξιακή ΠΛΟΗΓΟΣ ΑΜΚΕ προκειμένου να προβεί στην ανάθεση της προμήθειας υπηρεσιών ελαιοχρωματισμού για τη συντήρηση κατοικιών στην πόλη του Ηρακλείου και της Σητείας για την κάλυψη των αναγκών διαβίωσης των ωφελούμενων του προγράμματος «ΕSTIA 2021: Στεγαστικό πρόγραμμα για Αιτούντες Διεθνή Προστασία», για το 2021, προσκαλεί τους οικονομικούς φορείς που δραστηριοποιούνται στο αντικείμενο αυτό, έως την Τρίτη 26/10/2021 και ώρα 14:00, στα γραφεία της στη δ/νση Λ. 62 Μαρτύρων 146, Ηράκλειο Κρήτης, να υποβάλουν προσφορές.

Παρακάτω ακολουθεί σύνδεσμος με την πρόσκληση και το παράρτημα αυτής:

03. Πρόσκληση υποβολής οικονομικής προσφοράς

03. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι – ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ 2021