Επιλογή Σελίδας

Η Εκπαιδευτική Αναπτυξιακή ΠΛΟΗΓΟΣ πρόκειται να προβεί στη σύναψη σύμβασης παροχής υπηρεσιών για την παροχή υπηρεσιών Υπευθύνου Προστασίας Δεδομένων με  προσφορές που ικανοποιούν τους όρους και τις προδιαγραφές της παρούσας πρόσκλησης.

Αντικείμενο της πρόσκλησης αποτελεί η ανάδειξη αναδόχου, απευθείας ανάθεσης, παροχής υπηρεσιών  Υπευθύνου Προστασίας Δεδομένων της Εκπαιδευτικής Αναπτυξιακής ΠΛΟΗΓΟΣ, όπως προβλέπονται από τις διατάξεις του  Γενικού Κανονισμού Προστασίας Δεδομένων και το Νόμο 4624/2019.

Παρακάτω ακολουθεί σύνδεσμος με την πρόσκληση:

3. Πρόσκληση