Επιλογή Σελίδας

Η Εκπαιδευτική Αναπτυξιακή ΠΛΟΗΓΟΣ ΑΜΚΕ προκειμένου να προβεί στην ανάθεση της προμήθειας τηλεφωνικού κέντρου για τα γραφεία της στην Λ. 62 Μαρτύρων 146, Ηράκλειο Κρήτης , προσκαλεί τους οικονομικούς φορείς που δραστηριοποιούνται στο αντικείμενο αυτό, έως την Παρασκευή 12/11/2021 και ώρα 14:00, στα γραφεία της στη δ/νση Λ. 62 Μαρτύρων 146, Ηράκλειο Κρήτης, να υποβάλουν προσφορές.

Ακολουθεί ο σύνδεσμος με την Πρόσκληση:

3. Πρόσκληση 2