Επιλογή Σελίδας

Η Εκπαιδευτική Αναπτυξιακή ΠΛΟΗΓΟΣ στο πλαίσιο της υλοποίησης του Έργου «ΚΕΝΤΡΟ ΣΤΗΡΙΞΗΣ – ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ – ΠΡΟΩΘΗΣΗΣ ΟΙΚΟΤΕΧΝΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ ΚΡΗΤΗΣ» με Κ.Α. 2020ΕΠ00200059 της ΣΑΕΠ002 της Περιφέρειας Κρήτης, σας καλεί να υποβάλετε οικονομική προσφορά για την παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών και ελέγχων από εξειδικευμένο εξωτερικό σύμβουλο Γεωπόνο στα μέλη και στα Δόκιμα μέλη του «ΔΙΚΤΥΟΥ ΟΙΚΟΤΕΧΝΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΚΡΗΤΗΣ».

Σύμφωνα με τον Κανονισμό Προμηθειών της εταιρείας η πρόσκληση έχει σταλεί σε τρεις εγγεγραμμένους στο Μητρώο Δυνητικών Συνεργατών.

Παρακάτω ακολουθεί σύνδεσμος με την πρόσκληση:

3. Πρόσκληση υποβολής οικονομικής προσφοράς