Επιλογή Σελίδας

Η Εκπαιδευτική Αναπτυξιακή ΠΛΟΗΓΟΣ ΑΜΚΕ προκειμένου να προβεί στην ανάθεση της προμήθειας υπηρεσιών για τη δημιουργία ψηφιακού εκπαιδευτικού υλικού στο πλαίσιο του έργου «Δίκτυο Ανάδειξης – Στήριξης της Κρητικής Διατροφής», προσκαλεί τους οικονομικούς φορείς που δραστηριοποιούνται στο αντικείμενο αυτό, έως την Πέμπτη 30/12/2021 και ώρα 15:00, στα γραφεία της στη δ/νση Λ. 62 Μαρτύρων 146, Ηράκλειο Κρήτης, να υποβάλουν προσφορές.

Σύμφωνα με τον Κανονισμό Προμηθειών της εταιρείας η πρόσκληση έχει σταλεί σε τρεις εγγεγραμμένους στο Μητρώο Δυνητικών Συνεργατών.

Παρακάτω ακολουθεί σύνδεσμος με την πρόσκληση:

2. Πρόσκληση