Επιλογή Σελίδας

Στη διαδικασία επιλογής ενός (1) ατόμου για τις ανάγκες των προγραμμάτων που υλοποιεί, προχωρά η Εκπαιδευτική Αναπτυξιακή ΠΛΟΗΓΟΣ.

Πρόκειται για την την πρόσληψη ενός ατόμου της ειδικότητας ΤΕ Οικονομικού με σχέση Εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου, πλήρους απασχόλησης, μέχρι τις 31/12/2021 στην περιοχή του Ηρακλείου

Η προθεσμία υποβολής αιτήσεων λήγει την Μ. Πέμπτη 29 Απριλίου 2021 και ώρα 2:00 μ.μ..

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν ν’ αντλήσουν την πρόσκληση και την αίτηση υποψηφίου από τους παρακάτω συνδέσμους:

2. Πρόσκληση ΤΕ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ

2. ΑΙΤΗΣΗ